067-331-10-79063-69-03-063
Украина 65104 г.Одесса Ул.Ильфа и Петрова 13 /1 ОООШ №80 2 этаж
Дзюдо,Самбо,Универсальный бой
Правила Самбо

Правила Самбо

Згідно рішення XXIII Конгресу Міжнародної федерації самбо (ФІАС) (10.11.2011, м. Вільнюс), яке підтримав Виконком Федерації самбо України (22.12.2011, м. Київ), було прийнято рішення про зміни вагових категорій по самбо серед юнаків та дівчат (11-12 років, 13-14 років, 15-16 років) з 01 січня 2012 року. Дане рішення є обов’язковим для всіх національних федерацій-членів ФІАС.

Змінити вагові категорії серед юнаків та дівчат 15-16 років:

Юнаки — 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, + 84 кг.

Дівчата — 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, + 70 кг.

Змінити вагові категорії серед юнаків та дівчат 13-14 років:

Юнаки — 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, + 71 кг.

Дівчата — 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, + 65 кг.

Додати вагові категорії серед юнаків та дівчат 11-12 років: 

Дівчата— 26,29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, + 55 кг.

Юнаки — 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, + 65 кг.

 

Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 1. Характер змагань 

1.1. За характером змагання поділяються на:

а) особисті,

б) командні,

в) особисто-командні,

г) класифікаційні (відкритий килим).

1 2. Характер змагань визначається Положенням про змагання (далі - Положення) в кожному окремому випадку (Додаток № 1).

1.2.1. В особистих змаганнях визначаються тільки особисті результати і місця учасників у своїх вагових категоріях.

1.2.2. В командних змаганнях команди зустрічаються між собою і за результатами цих зустрічей визначаються місця команд-переможців.

1.2.3. В особисто-командних змаганнях визначаються особисті місця учасників, а місце команди визначається в залежності від суми особистих результатів учасників згідно з Положенням змагань.

1.2.4. В класифікаційних змаганнях особисті і командні місця не визначаються, а результати учасників враховуються для підвищення або підтвердження їх спортивної кваліфікації.

Стаття 2. Системи проведення змагань 

2.1. При проведенні змагань учасники виступають в одній групі (система без розподілу на підгрупи), або при жеребкуваннях та розподіляються на декілька підгруп (система з розподілом на підгрупи). В останньому випадку додатково повинно бути визначено принцип, за яким кращі самбісти переходять в наступне коло змагань, а гірші - вибувають. Змагання при цьому розподіляються на попередню частину і фінальну.

2.2. У межах кожного кола змагання можуть проводитись по одному з двох існуючих варіантів:

а) круговому, коли кожний учасник зустрічається з кожним (однакової вагової категорії);

б) з вибуванням учасників, що отримали встановлену Положенням кількість поразок.

2.3. Порядок зустрічей між учасниками (командами) визначається жеребкуванням та обраною системою проведення змагань.

2.4. Система і порядок проведення попередніх і фінальних частин змагань визначаються Положенням.

2.5. У додатках 2, 3, 4, 5, 6 Положення описуються системи з різними варіантами поєднання порядку проведення попередньої частини і фіналу, а також варіанти проведення командних зустрічей, за результатами яких визначаються місця в командних змаганнях.

 

Розділ II. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 3. Вікові групи учасників

Учасники змагань розподіляються за наступними віковими групами.

Таблиця №1

Вікові групи

Стать

Чоловіки

Жінки

Підлітки

9-12 років

9-12 років

Юнаки та дівчата молодшого віку

13- 14 років

13-14 років

Юнаки середнього віку

15-16 років

15- 16 років

Юнаки старшого віку

17-18 років

17-18 років

Юніори

19-20 років

19 - 20 років

Дорослі

21 і доросліше

21 і доросліше

Ветерани 35-39,40-44,45-49,50-54, 55-59,60 і доросліше

 

Стаття 4. Вагові категорії учасників змагань

Учасники змагань розподіляються за наступними ваговими категоріями:

Таблиця №2

ВАГОВА КАТЕГОРІЯ, ВІКОВІ ГРУПИ, СТАТЬ

Підлітки, юнаки молодшого віку

Юнаки середнього віку

Юнаки старшого віку

Юніори, дорослі

Ветерани

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

28-30

26

38-40

36

48

40

48*

44*

-

-

32

28

42

38

52

44

52

48

-

-

35

30

45

40

56

48

57

52

-

-

38

32

48

42

60

52

62

56

62

56

41

34

51

45

65

56

68

60

68

60

45

36

55

48

70

60

74

64

74

64

49

38

59

51

75

65

82

68

82

68

53

41

63

55

81

70

90

72

90

72

57

45

68

59

87

75

100

80

100

80

62

49

73

64

+87

+75

+100

+80

+100

+80

67

53

78

70

-

-

-

-

-

-

+67

+53

+78

+70

-

-

-

-

-

-

Примітка: * - вагові категорії, що не визначено міжнародними правилами.

 

У віковій групі юніорів і дорослих (чоловіки і жінки) при проведенні змагань на звання абсолютного чемпіона змагання відбуваються без розподілу учасників на вагові категорії. Мінімальна вага учасників цих змагань визначається в Положенні.

 

Стаття 5. Допуск учасників до змагань

5.1. Умови допуску учасників до змагань, їх належність до спортивних організацій, кваліфікація і вік, а також перелік документів, що надаються до мандатної комісії, передбачаються Положенням про змагання.

Учасники міжнародних змагань, передбачених календарем Міжнародної Федерації самбо (ФІАС), повинні мати міжнародну ліцензію учасника змагань, страховий поліс.

До участі у чемпіонатах, першостях України, Всеукраїнських змаганнях допускаються тільки члени Федерації самбо України.

5.2. Заявка організації на участь спортсменів у змаганнях оформляється у відповідності до встановленої форми (Додаток № 7) при наявністю затверджених печатками підписів керівника організації, тренера і лікаря, що засвідчують відповідну підготовленість учасників до змагань.

Термін подання попередніх заявок вказується в Положенні про змагання. Поіменна заявка на участь у змаганнях повинна бути надана представником команди до мандатної комісії не пізніше ніж за 2 години до початку зважування.

5.3 Допуск учасників здійснюється мандатною комісією у складі представника організації, що проводить змагання, головного судді або його заступника, головного секретаря, заступника головного судді з медичного забезпечення та членів комісії, які перевіряють документи спортсменів і заявки відповідно до вимог Положення про змагання.

Представник організації, що проводить змагання, в суперечних випадках вирішує питання допуску учасників і несе за це відповідальність.

5.4. Допуск учасників здійснюється згідно Положення про змагання, але дозволяється допуск в даній віковій групі спортсменів, що беруть участь в змаганнях, борців, що мають найближчий менший рік народження.

5.5. Спортсмени, що досягли 17 років, мають право брати участь у змаганнях серед дорослих.

 

Стаття 6. Зважування учасників 

6.1. Зважування має на меті встановити відповідність ваги учасника в припустимих межах однієї з вагових категорій.

6.2 Учасник має право боротися в даних змаганнях тільки в одній ваговій категорії.

6.3. Порядок і час зважування учасників вказується в Положенні про змагання. Якщо борець запізнився або не з’явився на зважування у визначений термін то він до змагань не допускається.

Спортсмени зважуються в порядку вагових категорій. За одну годину до початку зважування учасникам надасться право здійснювати зважування на вагах, на яких офіційно проводяться зважування.

6.4. Спортсменам при зважуванні не дозволяється ставати або сходити з вагів без дозволу старшого судді. Якщо вага спортсмена не відповідає межам конкретної вагової категорії, він може її змінити (зменшити або збільшити) протягом часу відведеного для зважування.

6.5. Зважування проводиться один раз (в перший день змагань або на передодні) і триває одну годину. Якщо зважування проводиться в день змагань, то воно починається не пізніше ніж за дві години  до початку змагань. Дозволяється використовувати для зважування декілька ваг, при цьому учасники однієї вагової категорії повинні зважуватись на одних вагах.

6.6. Зважування проводить суддівська бригада призначена головним суддею, яка складається із заступника головного судді (один із керівників килиму), представника секретаріату змагань, лікаря і двох - трьох суддів.

6.7. Перед зважуванням усі учасники змагань проходять зовнішній медичний огляд у лікаря змагань.

Учасники зважуються без верхнього одягу (чоловіки у плавках, а жінки - в купальниках) в спеціальній кімнаті або за ширмою.

6.8. На зважуванні спортсмени пред’являють паспорт самбіста, в окремих випадках - документ з фотографією, що засвідчує його особу, ліцензію учасника, картку медичного контролю, заповнену анкету і страховку.

6.9. Результати зважування заносяться в протокол (Додаток 8), що підписують усі члени суддівської бригади по зважуванню.

 

Стаття 7. Обов'язки і права учасників змагань 

1. Учасник зобов'язаний: 

а) знати і виконувати Правила змагань та Положення про них;

б) виконувати вимоги суддів;

в) негайно з’являтися до суддів за їх викликом, виконуючи їх розпорядження щодо Правил змагань;

г) за неможливістю з будь-яких причин продовжувати змагання необхідно терміново повідомити про це суддівську колегію;

д) обмінюватися з суперником потисненням рук перед поєдинком і після нього;

е) коректно вести себе по відношенню до учасників змагань, суддів та інших працівників, що проводять і обслуговують змагання, а також стосовно глядачів;

ж) бути поголеним або мати коротку бороду, коротко підстриженими нігтями, в охайному спортивному костюмі.

2. Права учасника: 

а) звертатися до суддів через представника своєї команди під час проведення особистих змагань, за відсутністю представника - звертатися безпосередньо до головного судді;

б) за 1 годину до початку зважування проводити контроль власної ваги на вагах офіційного зважування;

в) своєчасно одержувати необхідну інформацію щодо ходу змагань (програму змагань, зміни в програмі змагань, склад пар чергового кола, результати поєдинків тощо);

г) за необхідністю користуватися медичною допомогою в процесі однієї схватки (до 3 хв.).

 

 

Стаття 8. Костюм учасника 

1.1. Костюм учасника: куртка, борцівки, труси. Крім цього, для чоловіків - захисний бандаж (плавки) або неметалева раковина; для жінок - бюстгальтер, плавки, біла футболка з короткими рукавами, яка вправляється у труси (закритий купальник).

Куртка спеціального крою і пояс до неї повинні бути з бавовняної тканини червоного або синього кольору. Рукава куртки повинні доставати до кистей рук, ширина рукава знизу повинна забезпечити просвіт між рукою і тканиною не менше 10 см. Для продівання поясу по лінії талії робиться два прорізи на відстані 5 см. вперед і ззаду від бокового шву. Пояс повинен знаходитись в прорізі, подвійно обхоплюючий і щільно прилягаючий до тулубу, спереду зав'язаний вузлом. Кінці зав'язаного поясу не повинні бути довшими 15 см. Поли куртки повинні бути нижче поясу на 20-25 см. На усіх офіційних змаганнях допускається використання курток тільки з патентом Федерації самбо України (ФСУ) або Міжнародної Федерації самбо (ФІАС).

Взуття - борцівки виготовляються з м'якої шкіри, мають м’яку підошву, без виступаючих жорстких частин. Усі шви закладено в середину. Ступня в місці суглобу великого пальця захищається невеликими войлочними прокладками, закритими зверху шкірою.

Труси учасників повинні бути з шерстяної тканини, напівшерстяного або синтетичного трикотажу одного кольору (червоного або блакитного). Зверху вони повинні досягати до лінії поясу, а знизу - прикривати верхню третину стегна.

2. Учасники виходять на парад - відкриття (закриття) і нагородження в спортивній формі своєї команди або ліцензованих куртках.

3. Учасникам під час поєдинку забороняється мати на собі обручки, браслети, сережки, ланцюжки та інші предмети, які можуть бути причиною нанесення пошкоджень.

4. Костюм учасника по бойовому самбо доповнюється захисним шоломом чорного або червоного кольору, боксерською капою, твердим бандажем, рукавичками з накладками на кисть) з відкритою долонею (з прорізями для пальців для рукопашного бою або бойового самбо), м’якими накладками "гомілка - стопа".

 

Стаття 9. Представники, тренери і капітани команд 

1. Фізкультурно-спортивні організації, що відряджають команди на змагання, призначають представника, який є посередником між суддівською колегією і учасниками. Якщо команда не має офіційного представника, його обов’язки виконує тренер або капітан команди.

2. Представник є керівником команди і несе відповідальність за поведінку та організованість спортсменів на місцях проведення змагань, розміщення та харчування.

3. Представник зобов’язаний:

- знати Правила і Положення про змагання та невідмовно виконувати їх;

- своєчасно подавати до мандатної комісії заявки на спортсменів своєї команди;

- брати участь у жеребкуванні;

- бути присутнім на засіданнях суддівської колегії;

- забезпечувати своєчасне прибуття спортсменів на змагання, зважування, представлення, нагородження, паради та урочистості відкриття та закриття змагань;

- виконувати розпорядження суддів щодо проведення змагань;

- знаходитись на змаганнях на спеціально відведеному місці або серед спортсменів своєї команди.

4. Представник команди має право: 

- отримувати від членів головної суддівської колегії або секретаріату довідки з усіх питань щодо проведення та суддівства змагань;

- бути присутнім при зважуванні спортсменів своєї команди;

- подавати головному судді протест (ст. 37) з обґрунтованою посилкою на відповідну статтю і пункт Правил.

5. Представнику, тренеру і капітану команди забороняється втручатися в розпорядження судів і осіб, які проводять змагання.

6. Представники (тренери) рішенням головної суддівської колегії можуть бути усунені від виконання своїх обов’язків у випадку:

- неодноразового порушення Правил і Положення про змагання;

- відмови виконувати рішення суддів або нетактовної поведінки.

 

Розділ 3. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

 

Стаття 10. Склад суддівської колегії 

1. Склад суддівської колегії змагань рекомендується Федерацією самбо України.

2. До складу суддівської колегії входять:

головна суддівська колегія - головний суддя, заступники головного судді (в тому числі керівники килимів), головний секретар;

судді - арбітри, бокові судді, хронометристи, інформатори, судді при учасниках;

обслуговуючий персонал - коментатори, лікарі, комендант тощо (Додаток 13).

3. Поєдинок борців судить бригада у складі: керівник килиму, арбітр, боковий суддя, суддя-хронометрист, технічний секретар, інформатор.

4. Представник (тренер) команди не може бути одночасно суддею поєдинку, в якому бере участь член його команди.

5. Дії борців в поєдинку оцінює нейтральна суддівська трійка: керівник килиму, арбітр і боковий суддя, що представляють три різні команди. Кожен з них приймає рішення щодо оцінки дій борців самостійно, також при розгляді протестів і спірних питань, зобов'язаний аргументувати свої дії відповідно до повного Положення Правил змагань.

6. Суддя зобов'язаний мати суддівську форму, суддівський квиток, Правила змагань і свисток.

Суддівська форма складається з білої сорочки з різнокольоровими рукавами (лівий -червоний, правий - синій), білих штанів, шкарпеток і спортивного взуття білого кольору. З лівого боку (на груді) розміщується знак відповідної суддівської категорії.

Примітка: 3 дозволу головного судді керівники килимів можуть бути у піджаках, а вся суддівська трійка може використовувати червоні і сині нарукавні пов’язки.

 

Стаття 11. Головний суддя 

1. Головний суддя є головою суддівської колегії змагань. Він керує роботою суддів і несе відповідальність за якість проведення та суддівство змагань перед організацією, що їх проводить, та Федерацією самбо України.

2. Обов'язки головного судді:

а) перевіряти готовність до змагань центральної арени, допоміжних приміщень, обладнання та інвентар (включаючи перевірку вагів) відповідно до вимог Правил змагань, складати акт прийняття місця проведення змагань (Додаток 12), а також переконуватися в наявністю необхідної документації;

б) затверджувати склад суддівських бригад;

в) проводити жеребкування учасників;

г) затверджувати графік проведення змагань;

д.) розподіляти суддів по бригадах на окремі килими;

е) проводити інструктаж з лікарем змагань відносно його обов’язків (або доручити це заступнику);

є) після кожного дня змагань проводити загальні наради суддів, представників, тренерів з метою затвердження результатів змагань і окремо з суддями з метою аналізу роботи суддівства;

ж) приймати міри щодо виключення, а за необхідністю виправленню помилок припущених суддями;

з) своєчасно виносити рішення по заявам і протестам, що надішли від представників (тренера, капітана) команд (стаття 37 Правил);

й) затверджувати склад пар фіналів і призначати бригади судів для їх проведення;

і) давати оцінку роботи кожному члену суддівської колегії (з урахуванням думки його безпосереднього керівника) за п'ятибальною системою;

ї) у встановлений термін здавати звіт (Додаток 10) в організацію, що проводить змагання, і Федерацію (протягом 3-х діб).

3. Головний суддя має право: 

а) відміняти змагання, якщо до їх початку місце проведення, обладнання або інвентар не відповідають вимогам Правил;

б) припиняти поєдинок, робити перерву або зупиняти змагання в разі несприятливих умов, що заважають нормальному проведенню змагань;

в) вносити зміни до програми і графіку проведення змагань, якщо в цьому є крайня необхідність;

г) змінювати функції суддів в процесі змагань;

д) відсторонювати суддів, що здійснили грубі порушення або не впоралися з покладеними на них обов'язками, відмітивши це в звіті і повідомивши про це суддівську колегію відповідної Федерації;

є) робити зауваження (або відсторонення від виконання обов'язків) представникам, тренерам і капітанам команд, що припустили порушення норм і правил та вступили в суперечку з суддями а також подали необґрунтовані протести;

ж) затримувати оголошення оцінки технічної дії або результату поєдинку, якщо погляди суддів розбігаються, а також, якщо він не згоден з їх рішенням, для додаткового обговорення і винесення кінцевого рішення;

з) змінювати чергу зустрічі у фіналі, якщо в цьому є потреба.

4. Головний суддя не має права змінювати Положення про змагання, а також відсторонювати або замінювати суддів під час проведення поєдинку.

5. Виконання розпоряджень головного судді є обов'язковим для учасників, суддів, представників і тренерів команд.

6. За дорученням головного судді його функції на змаганнях може виконувати його заступник або один з керівників килиму.

Стаття 12. Головний секретар 

1. Головний секретар керує роботою секретаріату змагань, підпорядковується головному судді і виконує такі обов’язки:

а) бере участь в роботі мандатної комісії і суддівської бригади на зважуванні;

б) бере участь в проведенні жеребкування:

в) готує, опрацьовує і розповсюджує суддівську документацію;

г) складає Програму і графік проведення змагань;

д) опрацьовує протоколи змагань;

є) складає порядок зустрічі борців за колами;

ж) контролює оформлення протоколів поєдинків;

з) оформлює розпорядження і рішення головного судді;

і) готує матеріали до звіту про змагання і надає їх на підпис головному судді;

затверджує своїм підписом витяги з протоколів;

й) надає інформацію (з дозволу головного судді) представникам, коментаторам, працівникам преси та телебачення;

к) контролює своєчасність та якість оформлення протоколів змагань та проводить підрахунки командних результатів;

л) інструктує і керує роботою секретарів змагань та технічних працівників (друкарка, художник, працівник, який тиражує матеріали) тощо.

2. Для надання допомоги головному секретарю призначається заступник - один із секретарів.

Стаття 13. Керівник килиму 

1. Керівник килиму при суддівстві поєдинку розміщується за суддівським столом і керує роботою суддівської бригади.

2. Обов’язки керівника килиму:

а) комплектує суддівські бригади на поєдинки з дозволу головного судді;

б) викликає на килим і представляє учасників поєдинку а також оголошує результати поєдинку (за відсутністю коментатора);

в) дає свою оцінку діям борців і ситуаціям, супроводжує це установленими жестами (Додаток 14) враховуючи думку більшості суддівської трійки, оголошує остаточне рішення;

г) у разі необхідності або істотному розходженні поглядів суддівської трійки зупиняти поєдинок і виносити остаточне рішення після додаткового обговорення суперечливості ситуації;

д) після оголошення борцеві (борцям) другого попередження запрошує до килиму головного суддю для участі у вирішенні питання щодо необхідності оголосити третє попередження (стаття 30, п.2 Правил).

 

Стаття 14. Арбітр 

1. Арбітр, знаходячись на килимі і користуючись засобами суддівської сигналізації (свистком, термінами і жестами (Додаток 14), керує процесом поєдинку, оцінює прийоми, дії і положення борців і слідкує за тим, щоб поєдинок проходив у строгій відповідності Правилам.

2. Обов'язки арбітра:

а) бере участь у представленні борців;

б) подає команду (свистком) про початок поєдинку та його поновлення в стійці на середині килиму, після перерв у поєдинку;

в) перериває поєдинок:

• якщо борці опинилися в положенні "поза килимом" (стаття 33 Правил);

• якщо при боротьбі лежачи, борці недостатньо активні і не демонструють реальних спроб проведення будь-яких технічних дій боротьби;

• якщо одному з борців необхідна медична допомога, супроводжуючи це жестом "зупинити час";

• якщо виявлено порушення встановлених відповідностей в костюмах борців;

• якщо борець порушив Правила або проводить заборонений прийом і йому необхідно оголосити зауваження або попередження (за винятком випадку передбаченим п. 3 даної статті);

• на вимогу керівника килиму;

• за сигналом бокового судді, якщо арбітр вважає це можливим в даний момент;

• якщо арбітру потрібна консультація у випадках не передбачених Правилами змагань;

г) зупиняє поєдинок достроково:

• за сигналом здачі борця, захопленого на больовий (задушлюючий) прийом;

• якщо оцінку чистого кидку, виконаного борцем в поєдинку, визначають два судді з суддівської трійки;

• якщо в поєдинку визначено перевагу одного з борців;

• якщо приймається рішення про зняття борця з поєдинку або його дискваліфікацію;

• якщо один з борців отримав удар, що призвів до нокауту (двох нокдаунів);

д) за гонгом подає сигнал (свистком) на закінчення поєдинку;

е) оголошуючи результат поєдинку, бере обох учасників (на середині килиму) за руки, піднімає руку переможця.

3. Якщо в боротьбі лежачи борець, що захищається, застосовує заборонений прийом, арбітр, не зупиняючи поєдинок, вимагає від борця зупинити проведення забороненого прийому і робить йому попередження. В разі непідкори, арбітр призупиняє поєдинок, оголошує борцю друге попередження, за рішенням головного судді знімає його з поєдинку (див. ст. 30 п. 1 а).

4. В разі, як тільки один з борців, узятий на утримання, арбітр повинен гучно оголосити: "Рахую утримання!" і зробити жест "утримання". За закінченням 10 секунд арбітр гучно оголошує "Десять секунд!", відповідним жестом показує оцінку "2 бали", а за закінченням 20 секунд оголошує "Утримання зараховано!" і відповідним жестом показує оцінку виконаного утримання.

Якщо під час утримання борець, що проводить утримання, займає позицію на грудях, животі або сідниці, при якому кут між його спиною на рівні лопаток і площиною килиму стане більше 90 градусів, або відтисне тулуб суперника від свого тулубу, або обидва борці опиняться в положенні "поза килимом" (див. ст. 33), арбітр повинен оголосити "Вийшов!" і опустити руку з подальшим запрошенням до середини килиму.

Якщо борець, що згори, переходить при утриманні до больового або задушлюючого прийому, то арбітр оголошує "Утримання не рахувати! ".

5. Як тільки один з борців почав робити больовий прийом, арбітр повинен гучно оголосити "Рахую час больового!", супроводжуючи це відповідним жестом.

На проведення больового прийому, починаючи з цього моменту, відводиться 60 секунд. По закінченню цього часу, арбітр повинен призупинити поєдинок свистком, оголосивши "Больовий не рахувати!" і поновити його в стійці на середині килиму.

Якщо борець, який проводить больовий прийом, до закінчення відведеного для цього часу переходить на утримання або на інші технічні дії в боротьбі лежачи, або якщо суперник, що захищається, вивільняється від больового прийому і контратакує, то відрахування часу больового прийому зупиняється але поєдинок не переривається.

На черговий больовий прийом, що розпочато одним з борців, знову відводиться 60 секунд.

6. Бойове самбо: додатково арбітр повинен перед початком сутички переконатись у наявністю обов’язкового захисного спорядження на борцях.

При нокдауні необхідно перервати поєдинок, показати супернику в який кут килиму він має відійти і почати відлік секунд. Між сигналом (свистком) і рахунком "один" повинна пройти секунда. Рахунок завжди ведеться до "восьми" і в тому разі, якщо борець готовий продовжити сутичку. Якщо борець сутичку продовжити не в змозі, рахунок ведеться до "десяти" і сутичка вважається такою, що закінчилась нокаутом.

 

Стаття 15. Боковий суддя 

1. Боковий суддя розміщується неподалік від килиму, на проти суддівського столу. За необхідністю він може пересуватися уздовж дальньої кромки килиму, підійти ближче до борців щоб краще бачити ситуацію поєдинку.

2. Боковий суддя самостійно оцінює дії борців, реагуючи та "сигналізуючи" свої оцінки встановленими жестами (Доповнення 14).

3. Боковий суддя може пропонувати, щоб борцю (борцям) оголосили попередження або зняли його (їх) з поєдинку за необхідністю.

4. В усіх випадках, коли на його думку потрібно зупинити поєдинок, боковий суддя робить відповідний жест, привертаючи увагу арбітра до тих або інших моментів боротьби.

 

Стаття 16. Суддя-хронометрист 

1. Суддя-хронометрист розташовується за столом керівника килиму. Він відраховує час поєдинку, утримання і больових прийомів, ударом гонгу подає сигнал щодо закінчення поєдинку.

2. Суддя-хронометрист фіксує хронометром запізнення виходу борця на килим після першого виклику і оголошує час по закінченню перших і кожних наступних 30 секунд.

3. Під час перерви в поєдинку суддя-хронометрист за свистком арбітра, або вказівці керівника килиму, зупиняє хронометр і вмикає його знову за свистком арбітра, веде відлік чистого часу поєдинку.

Якщо поєдинок призупиняється через травми борця, суддя-хронометрист за сигналом арбітра "Зупинити час!" вмикає ще один хронометр і через кожну хвилину оголошує про час, використаний борцем на одержання медичної допомоги.

4. Як тільки арбітр під час поєдинку оголошує "Рахую утримання!", суддя-хронометрист вмикає хронометр і через кожні 5 секунд гучно оголошує: "П'ять!, "Десять!", "П'ятнадцять!", а по закінченню 20 секунд - "Час утримання!".

5. Як тільки арбітр під час поєдинку оголошує "Рахую час больового! ", суддя-хронометрист вмикає хронометр і починає вести відрахування часу, оголошуючи час больового прийому через кожні 10 секунд (крім цього - 55 секунд). Після закінчення 60 секунд суддя-хронометрист оголошує "Час больового!".

Стаття 17. Технічний секретар, суддя-інформатор, суддя-коментатор 

1. Технічний секретар знаходиться за одним столом з керівником килиму і за ходом поєдинку записує у відповідні графи суддівського протоколу (Додаток 6.3, 9) оцінки технічних дій і попереджень, що оголошує керівник килиму. За закінченням поєдинку він проставляє суму балів і час поєдинку, передає суддівський протокол керівнику килиму для визначення і оголошення результату поєдинку, після чого записує в протокол цей результат.

2. Оцінки прийомів, у черговості їх виконання борцями, заносяться у протокол цифрами 1, 2 або 4, активність - літерою "А". Оцінки за утримання обкреслюються колом. Запис оцінок прийомів в поєдинку повинен вестися таким чином, щоб завжди можна було визначити, яка з оцінок остання. Наприклад, після оцінки кожної технічної дії, крім останньої, ставиться знак + (плюс).

Зауваження помічаються літерою "О". Якщо борцеві зроблено перше (друге) попередження, його супернику записується І, (2).

Чиста перемога записується знаком "X" з позначкою "кидок", "больовий прийом", "нокаут".

Зняття борця з поєдинку за чергове порушення Правил (ст. 30, пп. 1,2) помічається у протоколі знаком "X". При знятті борця в процесі поєдинку зі змагань (ст. 30, пп.3,4) використовується знак "X" з поясненням "травма" або "порушення Правил".

При не виході борця на поєдинок він знімається зі змагань.  На проти його прізвища, в залежності від причини, записується або "н/я" (неявка) або "мед" (знятий лікарем), а його супернику записується результат 4:0, потім 0 хв. 00 сек. (0.00 - перемога через зняття суперника до поєдинку).

При достроковому завершенні поєдинку в протоколі фіксується його чистий час. Зліва від прізвища борця записується час, витрачений на надання йому медичної допомоги (за необхідністю).

При визначенні результату поєдинку у відповідних графах протоколу записується сума технічних балів і балів за попередження супернику, набраних кожним з борців, і позитивні очки (таблиці ст. 25). Прізвище переможця обводиться, прізвище переможеного закреслюється.

Робити в протоколі інші записи забороняється.

3. Оцінки дій борців в поєдинку показує суддя-інформатор килиму на електронному табло або демонстраційному щиті після того як керівник килиму оголосив їх.

4. Суддя-коментатор оголошує програму і порядок проведення змагань, представляє оргкомітет, президію, почесних гостей, учасників, інформує щодо спортивних звань і досягнень, пояснює окремі положення Правил змагань, оголошує результат кожного поєдинку з дозволу головного судді. Представляє призерів змагань в ході процедури нагородження а також осіб, які її проводять. Якщо змагання проводяться одночасно в двох приміщеннях вони обслуговуються двома коментаторами.

5. В залежності від характеру інформаційного спорядження дозволяється поєднувати роботу судді-хронометриста та інформатора або технічного секретаря та інформатора.

6. За відсутністю коментатора з дозволу головного судді, керівники килимів можуть представляти суддівську бригаду килиму, викликати на килим і представляти чергову пару борців, в процесі поєдинку оголошувати оцінки прийомів а після її закінчення - результат.

 

Стаття 18. Суддя при учасниках 

Суддя при учасниках є посередником між спортсменами, представниками команд, тренерами, секретаріатом змагань, оргкомітетом та суддями.

1. Обов’язки судді при учасниках:

а) перед початком змагань перевіряти наявність учасників даному дню змагань і відповідність їх спортивних костюмів вимогам Правил;

б) ознайомлювати учасників з програмою і графіком проведення змагань;

в) попереджувати борців про порядок їх виходу на килим;

г) оповіщати головного суддю щодо неявки і зняття учасників змагань;

д) здійснювати виведення призерів та чемпіонів, переможців змагань на процедуру нагородження.

Стаття 19. Лікар змагань 

1. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді по медичній частині і бере участь в її роботі.

2. О6ов’язки лікаря змагань:

а) входить до складу комісії з прийому місць проведення змагань;

б) бере участь в роботі мандатної комісії з метою перевірки належного оформлення заявок, наявність в заявках медичної візи про допуск до змагань;

в) бути присутнім при зважуванні, проводити медичний контроль (зовнішній огляд тощо) учасників;

г) контролювати додержання санітарно-гігієнічних вимог на місцях проведення змагань;

д) здійснювати медичне обстеження і нагляд за учасниками в процесі змагань;

е) надавати медичну допомогу борцям безпосередньо на килимі, робити висновки про спроможність або неспроможність продовження поєдинку (змагань), терміново доповідати про стан борців головному судді змагань і надавати йому відповідну довідку до секретаріату;

ж) по закінченню змагань подавати звіт про медично-санітарне забезпечення змагань, вказувати випадки захворювань і пошкоджень (Додаток 11).

У випадку зупинки поєдинку, коли один або обидва спортсмени отримали травми, лікар повинен інформувати арбітра щодо можливості продовження поєдинку. Припустима довжина розтину залежить від клінічних проявів: у зоні верхньої повіки до 1,5 см., розтин у середині брови і волосяної частини до 2 см.; розтин у зоні скроні та чола від 1 до 1,5 см. Спортсмен, що отримав тяжкий нокаут після надання йому першої медичної допомоги, госпіталізується. Лікар змагань на другий день повинен отримати у медичному закладі усі дані щодо стану здоров’я госпіталізованого спортсмена і до кінця змагань інформувати головного суддю про його стан.

 

Стаття 20. Комендант змагань 

1. Обов’язки коменданта змагань:

а) відповідає за своєчасну, належну підготовку і тематичне художнє оформлення місця змагань, безпеку, розташування та обслуговування учасників і глядачів, працівників ЗМІ, радіофікацію приміщення, підтримання порядку під час змагань, а також забезпечує усі необхідні заходи у відповідності до розпорядження головного судді;

б) відповідає за підготовку і придатність використання спеціального обладнання та інвентарю для проведення змагань;

в) відповідає за підготовку та розміщення рекламних щитів з назвами команд, країн, спонсорів, магнітофонних записів гімнів країн, національних спортивних та інших прапорів та прапороштоків для їх піднімання (4 шт.) (ст. 38, 39 Правил).

2. Комендант змагань підпорядковується головному судді.

 

 

 

Розділ 4. ПРАВИЛА СУДДІВСТВА

 

Стаття 21. Зміст самбо (бойового самбо) 

У самбо дозволяється проводити кидки, утримання, больові прийоми та інші атакуючі і захисні дії у певних положеннях борців.

В бойовому самбо, окрім спортивного самбо, дозволяється наносити удари та проводити задушливі прийоми.

І. Положення борців

1. Стоючи - положення борця, при якому він торкається килиму тільки ступнями ніг (стоїть на ногах).

2. Лежачи - положення борця, при якому він торкається килиму будь-якою частиною тіла, окрім ступенів ніг.

Лежачи, а також при падінні після кидку або при переході до боротьби лежачи, борець може опинитися:

а) на спині - стан, при якому борець торкається килиму обома лопатками або в темпі (без зупинки) перевертаючись по спині; положення "міст", при якому борець знаходиться спиною до килиму і торкається його тільки ступнями ніг і головою, прирівнюється положенню "на спині";

б) на боці - стан, при якому борець торкається килиму грудьми або животом, а його спина на рівні лопаток утворює по відношенню до килиму кут до 90 градусів; положення "напівміст", при якому борець знаходиться спиною до килиму і торкається його ступнями ніг, головою і плечем, прирівнюється до положення "на боці";

в) на грудях або на животі - стан, при якому борець торкається килиму грудьми або животом, а його спина на рівні лопаток утворює по відношенню до килиму тупий кут;

г) на сідниці або на крижах (попереку) - стан, при якому борець торкається килиму однією (двома) частинами сідниць, тазом, задньою поверхнею стегна або попереку;

д) на плечі - стан, при якому борець торкається килиму плечовим суглобом або плечем, притиснутим до тулуба;

е) на колінах (коліні) – стан, при якому борець торкається килиму колінами (коліном), при цьому він може сидіти на своїх м'язах литок, не торкаючись сідницями поверхні килиму;

ж) на руках (руці) – стан, при якому борець торкається поверхні килиму кистями або передпліччями рук (руки).

3. Боротьба стоючи (у стійці) - обидва борці знаходяться в положенні "стоючи".

4. Боротьба лежачи - один або обидва борці знаходяться в положенні "лежачи".

 

ІІ. Кидки

1. Кидком вважається дії борця, в результаті яких суперник втрачає рівновагу і падає на килим, торкаючись його поверхні будь-якою частиною тіла, крім ступеней ніг, тобто опиняється в одному з положень "лежачи".

Контркидок - кидок, при якому борець, що захищається, у відповідь на атакуючі дії суперника перехоплює ініціативу та кидає його сам, змінюючи характер або напрямок падіння атакуючого.

2. Оцінюються тільки кидки, які проводить борець, що знаходився до кидка (до початку падіння суперника) у положенні "стоючи".

Вважається, що кидок виконаний борцем, що атакує, без падіння, якщо він під час кидка (від його початку і до моменту закінчення) зберігає своє положення "стоючи".

Кидок вважається виконаним з падінням борця, що атакує, якщо в процесі проведення кидка він переходить в одне з положень "лежачи" або опирається на суперника, що лежить, з метою зберегти рівновагу.

Будь-які перевертання в боротьбі лежачи, а також кидки, виконані борцем, що знаходиться в положенні "лежачи", не оцінюються,

3. В залежності від початкового положення борця, що атакує, кидки розрізняють на:

а) кидки суперника, що знаходиться в стійці; до них прирівнюються кидки, в яких борець, що атакує, переходить під час кидка суперника, що знаходиться в одному з положень "лежачи" в стійку, або повністю відриває його від килиму, піднімає вище пояса і, кидаючи, перевертає навколо горизонтальної вісі;

б) кидки суперника, що знаходиться в положенні "на колінах" або "на руках", що також супроводжуються його перевертанням навколо горизонтальної вісі; до них прирівнюються кидки суперника, який знаходиться в одному з положень "лежачи", що супроводжується його повним відривом від килиму, але нижче рівня поясу, з перевертанням навколо горизонтальної вісі.

Відрив суперника, що знаходиться в положенні "лежачи", від килиму та відпускання його в теж саме положення без перевертання не оцінюється.

В будь-якому випадку кидки, що закінчуються падінням суперника в положення "на руках", не оцінюються.

ІІІ. Больові прийоми 

1. Больовим прийомом вважається захоплення руки або ноги суперника в боротьбі лежачи, що дозволяє провести дії перегинання (важіль), обертання а суглобі (вузол), защемлення сухожилок або м'язів і примушує суперника визнати себе переможеним.

Початком больового прийому вважається початок дій, що слідують після взяття борцем, що атакує, кінцівки суперника на атакованій ділянці і мають за мету викликати у нього больове відчуття або подолати його захисний захват. На ці дії відводиться 60 секунд.

2 Больові прийоми у схватці дозволяється починати проводити тільки тоді, коли атакований знаходиться в положенні "лежачи". Борець, що атакує, може знаходитися у стійці.

2.1. В бойовому самбо больові прийоми можуть проводитись як в положенні стоючи так і лежачи.

3. Крім сутичок з бойового самбо проведення больового прийому на руку повинно бути зупинено, якщо атакований переходить у положення "стоючи" і відриває тулуб (плечі) борця, що атакує від килиму.

4. Проведення больового прийому на ногу повинно бути зупинено як тільки атакований переходить у положення "стоючи".

 

IV. Утримання 

1. Утриманням вважається прийом, яким борець впродовж певного часу примушує суперника лежати спиною до килиму, а сам притискається тулубом до тулубу суперника (або до рук суперника, що притиснуті до тулубу).

1.1. В бойовому самбо утримання дозволяється проводити з боку грудей та спини.

2. Відрахування часу утримання починається з моменту, коли борець, що атакує, притискується своїм тулубом до тулубу суперника і фіксує його в положенні "на лопатках" (та на "грудях" в бойовому самбо).

3. Утримання припиняється, якщо борець, якого утримують, переходить у положення "на груди", "на живіт" або "на сідницю" (але не "на поперек"), при якому кут між його спиною на рівні лопаток і площиною килиму стане більше 90 градусів, якщо віджимає борця, що атакує від себе, або коли борець, що атакує, переходить до проведення больового прийому.

 

Стаття 22. Початок і кінець поєдинку

1. Для проведення поєдинку борців викликають на килим.

2. Перед початком поєдинку борець, якого викликали першим (у червоній формі), стає в червоний кут килиму, а його суперник (у синій формі) - у синій кут.  Після представлення борці за жестом арбітру сходяться до центра килиму і обмінюються вітальним рукостисканням. Після чого роблять крок назад і за свистком арбітру починають боротися.

3. Поєдинок закінчується за сигналом гонгу (звуковим сигналом), а не за дублюючим його свистком арбітру.

4. По закінченню поєдинку борці займають тіж самі місця на килимі, що і перед початком поєдинку. Для оголошення результату поєдинку арбітр викликає борців на середину килиму і, попередньо взявши обох борців за зап'ястя, підіймає руку переможця (Додаток 14), після чого борці обмінюються потисканням рук і виходять за межі килиму.

 

Стаття 23. Хід і тривалість поєдинку

І. Тривалість поєдинку встановлюється:

- для дорослих і старшого віку чоловіків - 5 хвилин;

- для дорослих і старшого віку жінок - 4 хвилини;

- для середнього і молодшого віку (чоловіків і жінок) - 4 хвилини;

- для ветеранів чоловіків - 4 хвилини;

- для ветеранів жінок - 3 хвилини.

1.2. Бойове самбо: 5 хвилин чистого часу у попередніх зустрічах, 6 хвилин - у фіналі.

2. Відлік часу у поєдинку починається за першим сигналом свистка арбітру. Час перерв не включається в чистий (фактичний) час поєдинку.

У виняткових випадках дозволяється включати час перерв у поєдинок, що не супроводжуються жестом арбітру "Зупинити час", в чистий час поєдинку (окрім напівфінальних та фінальних) якщо це обговорено в Положенні про змагання.

3. Протягом поєдинку борці не мають права виходити за межі килиму без дозволу арбітра.

За необхідністю учасник, з дозволу арбітру, може вийти за межі килиму для приведення в порядок спортивної форми.

4. На надання медичної допомоги при пошкодженнях, отриманих борцем, йому надається час у сумі не більше 3 хвилин у ході одного поєдинку. Медична допомога надається безпосередньо на килимі (на краю килиму),

 

Стаття 24. Кількість поєдинків 

1. Якщо змагання тривають один день, то для дорослих кількість не повинна перевищувати 9 поєдинків.

Коли змагання тривають більше двох днів, то кількість на день не повинна перевищувати 5 поєдинків.

Для юнаків старшого, середнього, молодшого віку норми не повинні перевищувати відповідно 7 і 4 поєдинків.

2. Пауза між поєдинками не повинна бути меншою 12 хвилин.

 

Стаття 25. Результат і оцінка поєдинку

Таблиця класифікації очок за результатами поєдинку

Таблиця №3

№ пп

Результат поєдинку

Класифікаційні очки

переможцю

переможеному

1

Чиста перемога (достроково!)

 

 

а) чистий кидок.

4

0

б) больовий прийом;

4

0

в) задушлюючий прийом

4

0

г) нокаутуючий удар (більше 10 сек.), два нокдауни до 10 сек. кожний

4

0

д) за явною перевагою (різниця 12 балів і більше);

4

0

г) при неможливості продовжувати поєдинок (відмова, травма, прострочений час на медичну допомогу);

4

0

д) дискваліфікація суперника за порушення Правил.

4

0

Оцінка в 4 бали:

 

 

а) нокдаун до 10 сек.;

4

0

б) кидок (удар), поштовх (виведення з рівноваги) на спину з падінням атакуючого;

4

0

в) кидок (удар) зі стійки з падінням на бік, атакуючий залишається в стійці;

4

0

г) утримання протягом 20 сек. з боку грудей або спини.

4

0

2

Перемога за перевагою (при перевазі 8-11 балів)

 

 

а) за наявністю технічних балів у переможеного;

3.5

0.5

б) за відсутністю технічних балів у переможеного;

3,5

0

3

Перемога за балами ( при перевазі 1-7 балів)

 

 

а) за наявністю технічних балів у переможеного;

3

1

б) за відсутністю технічних балів у переможеного.

3

0

4

Перемога технічна:

 

 

а) при рівності балів:

 

 

- за кількістю технічних балів;

 

 

- за наявністю технічних балів у переможеного;

3

1

- за відсутністю технічних балів у переможеного;

3

0

- по якості технічних балів;

3

1

- по останній технічний оцінці.

3

1 або 0

б) - активність (пункт 11 міжнародних правил); за рівністю балів і наявністю оцінок "А";

-

-

- за кількістю оцінок "А";

3

1 або 0

- за якістю технічних балів;

3

1

- за відсутністю технічних балів у програвшого;

3

0

в) - за наявністю тільки оцінок "А"

-

-

- за кількістю оцінок "А";

2

0

- по останній оцінці "А".

2

0

5

Перемога за попередженнями (за відсутністю технічних балів і рівній кількості попереджень);

 

 

- по останній оцінці за попередження, оголошене супернику.

2

0

6

Зняття суперника за пасивність (достроково):

 

 

а) за перевагою переможця у 8-11 балів;

3.5

0

б) за наявністю технічних балів у переможця;

3

0

в) за відсутністю технічних балів у переможця.

2

0

7

Зняття обох борців за пасивність або дискваліфікація обох борців за порушення правил (достроково)

0

0

8

Оцінка за технічні дії:

 

 

а) кидок (удар) на бік з падінням обох суперників;

2

0

б) кидок (удар) зі стійки на плече, груди, живіт, сідницю без падіння;

2

0

в) утримка суперника протягом 10-19 сек. 3 боку грудей або спини;

2

0

г) забігання з фіксацією ззаду;

1

0

д) кидок (удар) на груди, плече, живіт, сідницю з падінням.

1

0

 

3. У випадку зняття учасника зі змагань за висновком лікаря безпосередньо перед поєдинком або через запізнення більше ніж на 1,5 хвилини на поєдинок (неявки), його супернику записується результат 4:0 з часом 0.00 (перемога через зняття суперника з поєдинку).

 

Стаття 26. Чиста перемога 

1. Чиста перемога присуджується за:

а) чистий кидок;

б) больовий прийом;

в) за явною перевагою одного з борців;

г) при знятті суперника з сутички (згідно ст. 30 п. 1 а,б  Правил).

1.2. Чиста перемога в бойовому самбо, у вищезазначених випадках присуджується:

а) за удушаючі прийоми;

б) за два нокдауни (до 10 сек.);

в) за нокаутуючий удар (більше 10 сек.).

2. Чистим кидком вважається кидок без падіння борця, що атакує, в результаті якого атакований, що знаходиться в положенні "стоючи", падає на спину або перевертається спиною в темпі руху (без зупинки).

3. Больовий прийом зараховується у випадку, якщо один з борців при захопленні його руки або ноги на больовий прийом подає сигнал про здачу.

4. Задушливий прийом зараховується в тому разі, якщо один з борців при захопленні його шиї (живота) здається або втрачає свідомість.

Сигнал про здачу надасться гучним вигуком "Є!" або дворазовим плесканням рукою (ногою) по килиму або по тілу суперника.

Будь-який вигук учасника узятого на больовий прийом розглядається як сигнал про здачу (крім випадку, передбаченого ст. 34, п. 2 Правил).

4. Якщо в ході поєдинку один з борців одержить на 12 (і більше) балів більше ніж його суперник поєдинок зупиняється і цьому борцю присуджується перемога за явною перевагою.

5. За чисту перемогу переможець отримує 4 класифікаційні очки, переможений - 0.

 

Стаття 27. Перемога з перевагою і за балами 

1. Якщо по закінченню поєдинку один з борців має перевагу від 8 до 11 балів, то йому присуджується перемога з перевагою.

Переможець при цьому отримує 3,5 класифікаційних очка. Переможений отримує або не отримує 0,5 класифікаційних очок в залежності від того, має він або не має технічні бали на момент закінчення поєдинку.

2. Якщо по закінченню поєдинку один з борців має перевагу від 1 до 7 балів, то цьому борцю присуджується перемога за балами. При цьому переможець може не мати технічних балів.

Переможець у цьому випадку отримує 3 класифікаційних очки, переможений отримує 1 класифікаційне очко за наявністю у нього технічних балів до моменту закінчення поєдинку або 0 - за їх відсутністю.

 

Стаття 28. Технічна перемога 

1. За відсутністю оцінок "А" у поєдинку у випадку однакової кількості набраних балів після його закінчення технічна перемога присуджується борцю у якого більше балів за технічні дії. Переможець отримує 3 класифікаційних очки, а переможений - 1 за наявністю у нього технічних балів до моменту закінчення поєдинку або 0 - за їх відсутністю.

2. За наявністю оцінок "А" у поєдинку, у випадку рівної кількості балів після його закінчення, технічна перемога присуджується борцю у якого більше "активностей".

Якщо борці мають однакове число "активностей" перемога присуджується тому, хто має більше балів за технічні дії, а при однаковій кількості технічних балів тому, хто провів більше якісних прийомів (більше прийомів, оцінених у 4 і 2 бали).

Якщо усі показники за оцінкою дій обох борців рівні, перемога присуджується тому з них, хто в процесі поєдинку останнім провів оцінений прийом (1,2,4 бали або "А").

3. За наявністю технічних балів переможець отримує 3, а переможений - 1 класифікаційне очко, якщо у нього є технічні бали до моменту закінчення поєдинку або 0 - за їх відсутністю.

4. За наявністю тільки оцінок "А" і відсутністю балів по закінченню поєдинку технічна перемога присуджується борцю, який має більшу кількість "активностей", а при їх однаковій кількості - отримавший оцінку "А" останнім.

В цьому випадку переможець отримує 2, а переможений - 0 класифікаційних очок.

 

Стаття 29. Перемога за попередженнями 

1. Якщо до моменту закінчення поєдинку у обох борців немає технічних балів або оцінки "А" і є рівна кількість попереджень, перемога присуджується тому, хто одержав останню оцінку за попередження що оголошене супернику.

В цьому разі переможець отримує 2, а переможений - 0 класифікаційних очок.

 

Стаття 30. Зняття і дискваліфікація 

1. Борець знімається з поєдинку рішенням головного судді з присудженням його супернику чистої перемоги:

а) за повторну спробу проведення забороненого прийому;

б) у разі, якщо борець не зміг вкластися у відведені 3 хвилини на надання йому медичної допомоги.

При цьому переможець отримує 4, а переможений - 0 класифікаційних очок. Поєдинок вважається закінченим достроково і його час фіксується у протоколі.

2. Рішенням головного судді борець знімається з поєдинку після двох попереджень, за необхідністю оголосити йому трете попередження, за ухилення від боротьби, якщо суддівська трійка має єдину думку або, якщо думка більшості трійки підтримується головним суддею. При цьому його супернику присуджується перемога.

Якість виграшу переможця визначається кількістю технічних балів, одержаних ним на момент зняття суперника:

- якщо переможець має перевагу від 8 до 11 балів, то в результаті поєдинку він отримує 3,5 класифікаційних очок;

- якщо у переможця є технічні бали, то він отримує 3 класифікаційні очки;

- якщо у переможця немає технічних балів, то він отримує 2 класифікаційних очки. Борець, якого знято з поєдинку за ухилення від боротьби, не отримує класифікаційних очок.

3. Борець знімається зі змагань рішенням головного судді, якщо він за висновком лікаря не може продовжувати боротьбу через захворювання або через травму, одержану ним в процесі поєдинку.

Його суперник при цьому отримує 4 класифікаційних очки, а борець, якого знято зі змагань, - 0 (за класифікацією він посідає місце у відповідності до результату на момент зняття).

4. Борець знімається зі змагань рішенням головного судді (дискваліфікується):

а) за неявку на килим протягом 1,5 хвилин після першого виклику;

б) за грубу та неетичну поведінку по відношенню до суперника, учасників, суддів, глядачів, за відмову подати руку супернику або за подачу її некоректно;

в) за проведення забороненого прийому, в результаті якого суперник отримує травму та за висновком лікаря не може продовжувати боротьбу;

г) за оману суддів.

При цьому борець, знятий зі змагань, отримує 0 класифікаційних очок (при класифікації він не отримує ні особистого, ні командного місця). Його суперник отримує 4 класифікаційних очки.

Таблиця №4

Атакований падає 

Вихідне положення атакується стоючи (навколішках або руках) 

Борець, що атакує проводить кидок зі стійки 

без падіння 

з падінням 

без падіння 

з падінням 

На спину

Чистий кидок

4 бали

2 бали

1 бал

На бік

4 бали

2 бали

1 бал

-

На груди, живіт, сідницю, поперек, плече

2 бали

1 бал

-

-

На коліно (коліна)

"А"

-

-

-

 

Стаття 31. Оцінка прийомів 

1. Прийоми борця, що атакує, проведення яких не дало йому чистої перемоги, оцінюється балами. Якість і, відповідно, оцінка кидку залежить від того:

• у якому вихідному положенні знаходився борець, що атакує до кидку;

• без падіння або з падінням проводив борець кидок;

• у якому вихідному положенні знаходився атакований борець до кидку;

• на яку частину тіла борець упав в результаті кидку суперника.

2. Чотири бали присуджуються:

а) за кидок з падінням із положення боротьби стоючи, при якому суперник упав на спину;

6) кидок без падіння із положення боротьби стоючи, при якому суперник упав на бік;

в) за утримання протягом 20 секунд.

3. Два бали присуджуються:

а) за кидок з падінням із положення боротьби стоючи, при якому суперник упав на бік;

б) за кидок без падіння з положення боротьби стоючи, при якому суперник упав на груди, живіт, сідницю, поперек або плече;

в) за кидок без падіння, при якому суперник, що знаходиться до кидку в положенні на колінах або на руках, упав на спину;

г) за незакінчене утримання, протягом більше 10 секунд;

д) за друге попередження, оголошене супернику.

4. Один бал присуджується: 

а) за кидок з падінням із положення боротьби стоючи, при якому суперник упав на груди, живіт, сідницю, поперек або плече;

б) за кидок з падінням, при якому суперник, що знаходився до кидку в положенні на колінах або на руках, упав на спину;

в) за кидок без падіння, при якому суперник, що знаходився до кидку у положенні на колінах або на руках, упав на бік;

г) за перше попередження, оголошене супернику.

"Активність" ("А") присуджується:

а) за кидок без падіння з положення боротьби стоючи, при якому суперник упав на коліно (коліна);

б) за незакінчене утримання, що продовжувалося менше 10 секунд, та оцінювалось один раз за поєдинок.

6. За невдалий кидок борця, що атакує з падінням, у процесі виконання якого він падає на сідницю, груди, живіт, поперек, бік, спину; бали його супернику, якщо він не контратакував, не присуджуються.

Якщо борець, що захищається, при своїй контратаці не зміг змінити характер і напрямок падіння борця, що атакував, і сам упав у напрямку його кидку, то виконаним вважається кидок того, хто атакував.

7. Утримання, виконані борцем в процесі одного поєдинку, не можуть бути в сумі оцінені більше ніж у 4 бали. Тому при проведенні повного (закінченого) утримання набрані раніше бали або "активність" за незакінчене утримання анулюються. Крім того, "активність" за незакінчене утримання скасовуються при оціненому незакінченому утриманні в 2 бали.

8. При перериванні поєдинку на прохання борця, який знаходиться на утриманні, його супернику в разі, якщо він не порушив Правила, зараховується утримання з оцінкою:

а) 4 бали - якщо від моменту початку утримання до кінця поєдинку залишається 20 секунд і більше;

б) 2 бали - якщо до кінця поєдинку залишається менше 20 секунд, але більше 10 секунд;

в) "активність" - якщо до кінця поєдинку залишається менше 10 секунд.

9. Один бал за забігання з фіксацією ззаду.

 

Стаття 32. Ухилення від боротьби 

Ухиленням від боротьби вважається:

а) навмисний вихід за межі килиму в стійці або виповзання при боротьбі лежачи;

б) відсутність реальних спроб проведення прийомів при боротьбі стоючи;

в) імітація атакуючих дій (неправдива атака), прийняття винятково оборонну позицію при боротьбі стоючи;

г) ухилення від захвату у боротьбі стоючи;

д) перехід у положення "лежачи" без реальних спроб проведення прийомів;

е) явне виштовхування суперника з килиму.

 

Стаття 33. Боротьба поблизу межі килиму 

1. Положення "поза килимом" (за лінією межі килиму) вважається, якщо:

а) у боротьбі стоючи один з борців заступив ногою за межу килиму;

б) у боротьбі лежачи один з борців опинився половиною тулубу по лінії талії або лопаткою і сідницею за межами килиму;

2. В процесі поєдинку положення "поза килимом" визначається арбітром, а при обговоренні суперечних моментів - більшістю суддівської трійки.

3. Якщо борці опиняться у положенні "поза килимом", то вони за командою суддівського арбітру повертаються на середину килиму і поновлюють боротьбу в стійці. Без команди арбітру борець не повинен припиняти боротьбу близько межі килиму і запрошувати суперника на середину. Суперник має право проводити прийом, оскільки команди не було.

4. Кидок (контркидок), який почався на килимі, оцінюється також в тому разі, якщо він закінчується поза килимом, у зоні безпеки.

Кидок, що почався у положенні "поза килимом", не оцінюється.

5. Утримання і больовий прийом, що почалися на килимі, дозволяється проводити доти, поки один з борців має контакт з робочою площею килиму.

 

Стаття 34. Заборонені прийоми і дії 

І. У змаганнях з боротьби самбо забороняється:

а) кидати суперника на голову, кидати з захопленням на больовий прийом ("вузол", "важіль"), кидати суперника, падаючи на нього усім тілом;

б) робити задушливі захоплення, а також затискати супернику рот та ніс, царапатися, кусати;

в) робити будь-які болючі прийоми на хребет, скручувати шию, руками і ногами затискати голову суперника або притискати його до килиму, схрещувати ноги на тулубі суперника;

г) упиратися руками, ногами або головою в обличчя суперника;

д) притискувати ліктем або коліном зверху на будь-яку частину тіла суперника;

е) робити загин руки за спину, больові прийоми на кінцівки рук;

ж) робити захоплення за пальці на руках (ногах) суперника,

з) викручувати ногу суперника за п'яту і робити "вузли" на ступню;

і) робити "важиль" коліна, перегинаючи ногу не в площині її природного сгинання;

к) проводити больові прийоми при боротьбі стоючи;

л) проводити больові прийоми ривком.

2. Якщо суддя не помічає проведення одним з борців забороненого прийому, то потерпілому дозволяється надати сигнал голосом або жестом.

Подача неправдивого сигналу розглядається і класифікується, як заборонений прийом.

3. Заборонено також дії:

• захоплення за труси або за рукав куртки з середини;

• захоплення за край або покришку килиму.

У змаганнях з бойового самбо забороняється: 

а) кидати суперника на голову, кидати із захопленням на больовий прийом ("вузол", "важіль"), кидати суперника, падаючи на нього усім тілом;

б) робити задушливі захоплення пальцями рук, ногами, якщо одна нога лежить на горлі, а інша позаду шиї, притискаючи горло будь-якою частиною тіла до килиму. Затикати супернику рот і ніс, заважаючи диханню.

Задушливе захоплення, при якому ноги стискають шию з боків, дозволяється.

в) дряпатися, кусатися, робити будь-які больові прийоми на хребет, скручувати шию руками і ногами, стискати голову суперника або придавлювати її до килиму;

г) впиратися руками, ногами, або головою в обличчя суперника;

д) притискувати ліктем або коліном зверху на будь-яку частину тіла суперника;

е) робити захоплення за пальці на руках або ногах суперника;

є) робити больові прийоми на кисть;

ж) робити "вузол" стопи, викручувати стопу за п’ятку;

з) робити "важіль" коліна, перегинаючи ногу не в площині її природного згинання;

й) проводити больові прийоми ривком;

і) наносити неконтрольовані удари;

ї) наносити удари з попереднім захопленням голови (шиї) суперника;

й) наносити удари в положенні "лежачі";

к) наносити удари коліном, головою та ліктем в голову;

л) наносити удари по горлу суперника, в тім’я, потилицю, хребет, поперек, кадик;

м) наносити удари (тички) в обличчя;

о) наносити удари по корпусу нижче пояса (крім ніг);

п) наносити удари в суглоби проти їх природного згинання;

р) наносити по нирках удари головою.

3. Заборонено також дії:

• захоплення за труси або за рукав куртки з середини;

• захоплення за край або покришку килиму.

 

Стаття 35. Зауваження та попередження 

1. Порушеннями Правил, за які борцеві може бути зроблено попередження, або за які він може бути знятий з одного поєдинку, або зі змагань (див. ст. 30), вважається:

а) несвоєчасна явка на килим;

б) застосування забороненого прийому;

в) грубе ведення боротьби;

г) порушення дисципліни;

д) розмови на килимі;

є) ухилення від боротьби;

ж) вихід за межі килиму без дозволу арбітру, у тому числі для надання медичної допомоги;

з) підказки, що супроводжуються неетичною поведінкою представника, тренера або інших учасників його команди (за порушення ст. 9. пп. 5, 6), що знаходяться поблизу килиму та інші заборонені дії.

2. Протягом поєдинку борцю не може бути зроблено більше одного зауваження. Арбітр має право зробити борцеві зауваження без згоди інших членів суддівської трійки.

3. За запізнення на килим терміном понад 30 секунд після першого виклику, борцю робиться зауваження, за запізнення терміном більше 1 хвилини - перше попередження.

4. За порушення правил, вказаних в п.1 д, е, ж ст. 35 спочатку робиться зауваження, при повторному порушенні - попередження. У ході поєдинку перше і друге попередження роблять борцю (борцям) більшістю голосів суддівської трійки.

5. Якщо борець, захоплений на больовий прийом або на утримання, вийшов за межі килиму, йому відразу оголошують чергове покарання за умисний вихід за межі килиму: перше, друге попередження або зняття з поєдинку.

6. При порушенні правил, вказаних у п.1 б, в, г ст. 35 попередження оголошують без попереднього зауваження.

7. Борцю в ході одного поєдинку може бути оголошено не більше одного попередження за проведення забороненого прийому. Кожному з борців в процесі одного поєдинку може бути зроблено не більше двох попереджень.

 

Стаття 36. Визначення і оголошення результату поєдинку 

І. Чиста перемога присуджується:

а) якщо технічні дії борця оцінюються як чистий кидок не менше ніж двома суддями суддівської трійки;

б) за успішне виконання борцем больового прийому.

2. Перемога з явною перевагою і перевагою за балами – технічна, визначається керівником килиму згідно із записом у протоколі поєдинку, зробленим у відповідності до оголошених в процесі поєдинку оцінок дій борців.

3. Борець (борці) знімається з поєдинку при одноголосному рішенні суддівської трійки або за більшістю голосів за згодою головного судді (або його заступника). Оголошення про зняття з поєдинку або зі змагань здійснюється після узгодження з головним суддею (або його заступником).

4. Результат оголошується таким чином:

а) при чистій перемозі або перемозі за явною перевагою: "За ... хвилин... секунд чистим кидком (больовим прийомом, явною перевагою) переміг (прізвище і команда переможця)";

б) якщо чистої перемоги не було: "З перевагою (за балами) переміг (прізвище і команда переможця)";

в) якщо борець знімається з поєдинку: "За ... хвилин... секунд у зв'язку зі зняттям суперника перемога оголошується (прізвище і команда переможця)";

г) якщо обидва борці знімаються з поєдинку або (зі змагань) їм обом оголошуються поразка з часом... хвилин... секунд.

 

Стаття 37. Протести 

1. Протест може бути подано у зв'язку з грубим порушенням Правил при суддівстві поєдинку або при виникненні неординарної ситуації.

2. Процедура подання протесту:

• протест подається усно представником команди головному судді змагань безпосередньо під час поєдинку вказуючи статтю і пункт Правил, що було порушено;

•  по закінченню поєдинку протест повинний бути повторено письмово;

• протест з неординарної ситуації (порушення Положення, порядку зважування і жеребкування учасників, складання пар, дезінформація, що виходить від офіційних осіб тощо) подається відразу після її виникнення в письмовому вигляді з тим, щоб суддівська колегія мала можливість оперативно прийняти рішення з мінімальними втратами часу для ходу і результатів змагання;

• при подачі протесту додається грошова сума, обумовлена відповідно до рішення Федерації самбо України.

3. Розгляд протесту:

• у разі прийняття протесту за порушення Правил при суддівстві поєдинку протест розглядається головним суддею із залученням трійки суддів, що беруть участь у суддівстві цього поєдинку, а також представників зацікавлених сторін (без права участі в обговоренні протесту).

4. Рішення по протесту приймається:

• по поєдинку - відразу після обговорення ситуації головним суддею, після чого поєдинок продовжується;

• з інших причин - у термін, що забезпечує можливість виправлення припущених помилок з мінімальними втратами для ходу та результатів змагань;

• головним суддею, про що він інформує зацікавлені сторони;

• у разі задоволення протесту внесена попередньо грошова сума повертається тому, хто подав цей протест.

 

Розділ 5. Облаштування місць змагань

 

Стаття 38. Килим

1. Килим для самбо повинен мати розміри від 10х10 до 13х13 метрів. Робоча площа килиму, на якому проводяться поєдинки борців, являє собою коло діаметром від 6 до 9 метрів. Ширина зони безпеки (останньої частини килиму) повинна бути не менше 2-х метрів в будь-якій точці кола.

Килим, виготовлений з амортизаційного матеріалу, повинен бути гладким і мати товщину не менше 5 сантиметрів.

Якщо килим складається з декількох матів, то необхідно їх щільно зсунути та міцно скріпити. У місцях з’єднання не повинно бути западин і стирчань.

Центр килиму визначається колом діаметром 1 метр, ширина лінії межі якого повинна складати 10 сантиметрів.

Межа килиму (його робочої площі) повинна бути чітко визначена лінією (або зоною пасивності). Ширина лінії межі килиму повинна складати не менше 10 сантиметрів. Ця лінія (або зона) входить в робочу площу килиму.

2. Уся поверхня килиму застеляється покривалом з міцної тканини або синтетичного матеріалу без грубих швів. Покривало туго натягують і міцно закріплюють. Покривало повинно бути продезінфіковано.

Два протилежні кути килиму визначаються червоним і синім кольорами (ліворуч від суддівського столика - синій, праворуч - червоний).

3. Для запобігання ушкоджень навколо килиму щільно вкладається і закріплюється з ним м'яка доріжка (можуть бути мати) завширшки не менше 1 метра, товщиною не менше 5 сантиметрів (але не більше товщини килиму).

4. Площадка, на яку вкладається килим, повинна бути ширше килиму не менше ніж на 2,5 метри у кожний бік.

Для запобігання можливих травм навколо килиму на відстані 2-х метрів не повинно бути сторонніх предметів. Глядачі повинні знаходитись не ближче 3-х метрів від килиму.

5. Поміст, на якому проводять змагання, повинен бути висотою не більше 1 метра.

6. Придатність килиму і обладнання для змагань визначаються головним суддею, лікарем і представником організації, що проводить змагання і фіксується в спеціальному акті прийомки (Додаток 12).

 

Стаття 39. Інвентар для проведення змагань

1. Звуковий сигнал (гонг) може бути будь-якої системи, але повинен мати достатньо гучне звучання.

2. Ваги для зважування повинні бути вивірені.

3. Хронометри (електрохронометри) повинні мати обладнання для їх зупинки і включення без скидання хвилинних і секундних показників до закінчення поєдинку.

Для інформації судів і борців по закінченню кожної хвилини поєдинку можна використовувати таблички. Таблички з оцінками повинні мати цифри 1, 2, 4 і літери "А" і "О", а також І, 2, А, 2, 4 для показу оцінок за попередження та утримання. Цифри і текст на щиті повинні бути добре видимі глядачам. Допускається в процесі поєдинку показувати суму балів кожного борця.

6. Для інформування учасників і представників щодо Програми, графіку та ходу змагань, встановлюється інформаційний щит. Розміри і конструкція щита, місце його встановлення заздалегідь узгоджується з секретарем змагань.

 

Стаття 40. Вимоги до місць проведення змагань 

1. Коефіцієнт природного освітлення зали повинен бути не менше 1:6, штучне освітлення - не менше 100 лк. Килим повинен бути освітлений зверху світильниками відбиваючого або розсіючого світла із захисною сіткою.

2. При проведенні змагань в приміщенні температура повинна бути від +15 до +25 градусів С, вологість повітря не нижче 60%. Вентиляція повинна забезпечувати триразовий обмін повітря на годину.

3. При проведенні змагань на відкритому повітрі температура повинна бути від +15 до +25 градусів С. Килим повинний бути захищений від прямих сонячних променів.

 

Розділ 6. Бойове самбо

Змагання з бойового самбо проводяться у відповідності до цих Правил з деякими доповненнями.

Костюм учасника

Боксерський шолом (червоний, синій).

Капа.

Твердий бандаж (раковина).

Рукавички для бойового самбо (ударно-захватні).

Накладки на ноги, що закривають передню поверхню гомілки та шнуровку борцівок.

 

Стаття 41. Оцінки сутички та технічних дій

Таблиця №4

Оцінка прийомів

Оцінювані дії

1

Чиста перемога (достроково)

а) нокаут, два нокдауни;

б) чистий кидок або удар з падінням суперника на спину, при якому атакуючий залишається у стійці;

в) задушуючий прийом;

г) больовий прийом;

д) явна перевага у 12 і більше балів (ст. 26);

є) неможливість продовжувати сутичку (відмова, травма, прострочено час на медичну допомогу);

ж) дискваліфікація за порушення Правил (ст. 30)

2

Оцінка в чотири бали

а) за кидок, удар з падінням з положення боротьби в стійці, при якому суперник упав на спину (ст. 31, п.2);

б) за кидок, удар на бік, при якому атакуючий залишився в стійці (ст.31, п.2);

в) за повне утримання протягом 20 сек.;

г) за нокдаун;

3

Оцінка в два бали

а) за кидок, удар (ст. 31, п.3);

б) за друге попередження, оголошене супернику (ст.31, п.3);

в) за повне утримання більше 10 сек., але менше 20 сек. (ст. 31, п.3);

4

Оцінка в один бал

а) за кидок, удар (ст. 31, п.3);

б) за друге попередження, оголошене супернику (ст.31, п.4);

5

Активність

а) за кидок, удар з падінням з положення боротьби в стійці, при якому суперник упав на коліно (коліна);

6

Зауваження

а) згідно правил самбо (ст. 31);

б) за пасивний захист атакуємого в положенні лежачи на животі;

7

Попередження

а) згідно правил самбо (ст. 31);

б) за повторний пасивний захист атакуємого в положенні лежачи на животі;

 

Нокаут – невідновлювальна втрата можливості захищатися внаслідок пропущеного удару: до рахунку 10 боєць не може повністю прийти в себе та прийняти бойову стійку.

Примітка: спортсмен, отримавший нокаут в голову, знімається зі змагань.

 

Нокдаун – тимчасово втрата можливості захищатися внаслідок пропущеного удару: до рахунку 10 боєць повністю приходить до тями та приймає бойову стійку.

Примітка: при оцінці „нокдаун” також оцінюється положення тіла атакуємого відносно килиму, згідно правил самбо (ст.ст. 26,31)  і оцінки підсумовуються.

 

Стаття 42. Дозволені технічні дії для бойового самбо

1. Ударна техніка.

Удар – імпульсивна миттєва технічна дія з прямолінійною або криволінійною траєкторією, що виконується руками, ногами або головою в дозволені Правилами області тіла людини з певною швидкістю і силою.

Удари оцінюються, якщо після проведення технічної дії суперник повністю втрачає рівновагу і упав на будь-яку частину тіла і оцінюється згідно Правил (ст. 26,31).

1.1. Удари руками наносяться будь-якою частиною кулака (окрім основи долоні), ліктем в передню, бокову частини голови, рук і ніг а також в пахову область.

1.2. Удари ногами наносяться коліном, гомілкою, стопою, п’ятою в передню, бокову частину голови (окрім зустрічного удару коліном при проході суперника в ноги), тулуба, по ногах (у внутрішню та зовнішню частини стегна або гомілки), пахову область.

1.3. Удари руками, ногами, головою в партері (крім потиличної частини голови, шиї і задньої поверхні спини, області поясниці, кібчика та анального отвору) якщо атакуючий також знаходиться в положенні „партера”.

Положення „партера” визначається згідно Правил самбо.

1.3.1. Удари ліктем крім зустрічного удару в голову або області ключиці з протаскуванням суперника за різнойменний рукав або відворот куртки.

1.3.2. Удари головою наносяться за умови, якщо голова атакуючого та атакуємого знаходяться в шоломах.

2. Кидкова техніка.

2.1. Дозволені усі види кидків, що є в спортивному самбо (ст. 21, п.2).

3. Техніка боротьби самбо.

3.1. Больові прийоми в партері, дозволені в самбо (ст. 21, п.3), а також больові прийоми в стійці, включаючи больові прийоми із заведенням руки за спину (міліцейський захват).

Примітка: під час проведення больового прийому, якщо атакуємий в положенні „в стійці”, боротьба не припиняється. При цьому положенні атакуємий може захищатися скидуванням суперника об килим (крім скидування на голову).

3.2. Задушаючі прийоми – технічні дії, за яких відбувається дія на шию суперника, що заважає нормальному диханню або приводить до втрати свідомості, проводяться як у положенні „лежачи” так і в „стійці”. Задушаючі прийоми проводяться руками, ногами, за допомогою спортивної куртки.

3.2.1. Задушаючі прийоми проводяться тільки областю передпліччя атакуючої руки, що не приводить до скручування шийного відділу хребту.

3.2.2. Задушаючі прийоми одежею дозволені тільки відворотами самбістської куртки (крім пояса).

3.2.3. Задушаючі прийоми ногами дозволені, якщо вплив на шию проходить з захватом руки атакуємого.

3.3. Утримання – усі утримання дозволені Правилами самбо (ст. 21, п.4).

 

Стаття 43. Заборонені технічні дії

До заборонених технічних дій відносяться:

а) нанесення ударів пальцями рук і ніг, відритою рукавичкою та основою долоні;

б) проведення больових прийомів на шию, хребет, кисть, стопу;

в) нанесення ударів руками і ногами лежачого суперника із положення „в стійці”;

г) удари в шию, по суглобах рук та ніг (коліно, підйом стопи, при фіксації атакуємої кінцівки в напрямку проти природного згинання), потилицю і спину, поясницю, куприк, анальний отвір, нанесення ударів пальцями в очі);

д) удари голови, якщо голова одного із суперників без шолома;

є) кидки, заборонені в самбо (ст. 34), а також кидки із захватом шиї;

ж) больові прийоми на м’язи та суглоби, заборонені в самбо (ст. 34), за виключенням больового прийому заведення руки за спину і положення їх виконання (тобто больові, в стійці дозволені);

з) порушення дисципліни, груба, неетична поведінка відносно суперника, учасників змагань, суддів або глядачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток №1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ 

1. Положення про змагання, затверджене організацією, що їх проводить, поряд з Правилами, є основним документом, яким керується суддівська колегія та учасники змагань. В іншому випадку суддівська колегія повинна керуватися Правилами.

2. Пункти Положення повинні бути чітко визначені і виключати розбіжності у тлумаченні.

3. У Положенні про змагання необхідно включати наступні розділи:

• мета і завдання змагань;

• місце і термін проведення змагань;

• організація, на яку покладається проведення змагань;

• головний суддя і головний секретар (поіменно);

• учасники і команди (умови допуску команд і учасників, їх вагові категорії, вік, класифікація, належність до організації, команди);

• порядок і терміни подачі заявок, перелік та надання документів до мандатної комісії;

• порядок медичного контролю і медично-санітарного забезпечення;

• програма змагань з вказівкою днів і терміну зважування і змагань у кожній ваговій категорії;

• характер і засіб проведення попередньої і фінальної частин змагання;

• тривалість поєдинків;

• умови участі та заліку (визначення особистої і командної першості);

• система оцінки результатів;

• порядок подання перезаявок та їх розгляд;

• умови прийому спортсменів і команд.

4. Зміни і доповнення до Положення про змагання має право вносити тільки та організація, яка затвердила його, але не пізніше початку жеребкування та з обов'язковим повідомленням представників усіх команд, які беруть участь у змаганнях або усіх учасників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

КОЛОВА СИСТЕМА 3 РОЗПОДІЛОМ НА ПІДГРУПИ 

І. Порядок проведення змагань 

1.1. Якщо у змаганнях в одній ваговій категорії бере участь велика кількість борців, дозволяється розподіляти учасників на 2, 4, 8 і 16 підгруп з таким розрахунком, щоб сильніші борці опинились в різних підгрупах. Інші учасники розподіляються по підгрупах за жеребкуванням.

1.2. При розподілі учасників на дві підгрупи для визначення особистих місць учасників проводиться фінал. З кожної підгрупи у фінал виходять по два борці, які посіли перше та друге місця у підгрупі.

За умови розбивки учасників на чотири підгрупи між учасниками, які посіли перше та друге місце в підгрупах, проводяться напівфінальні поєдинки. З числа переможців першої та другої підгруп складається перша напівфінальна група, а з переможців третьої і четвертої підгруп - друга півфінальна група. Учасники, що посіли перше та друге місця в півфінальних групах, виходять у фінал.

Аналогічний порядок зберігається також при розподілі учасників на вісім та шістнадцять підгруп.

1.3. У попередній і фінальній етапах змагань учасники зустрічаються між собою за коловим принципом, при цьому поєдинки, проведені між борцями, які пройшли у напівфінал (або фінал) з однієї підгрупи, вважаються напівфінальними (фінальними), а їх результат переноситься у протокол напівфінальних (фінальних) змагань.

1.4. Борець, що посів перше місце у першій півфінальній групі, вноситься до протоколу фінальних змагань за номером один, посівший друге місце в першій півфінальній групі - за номером чотири; посівший перше місце в другій групі, вноситься у протокол фінальних змагань за номером два, посівший друге місце у другій півфінальній групі - за номером три.

Такий порядок зберігається при заповненні протоколів проміжних ступенів змагань (за розподілом учасників на 4, 8 або 16 підгруп).

1.5. Учасники, що не увійшли у фінальну або півфінальну групу (або в другу проміжну ступінь змагань) закінчують змагання.

1.6. Змагання у фіналі, півфіналі (або іншій проміжному ступеню змагань) проходять у два кола: перше 1-3. 2-4; і друге коло 1-2, 4-3. За умови проведення другого кола фіналу дозволяється спочатку проводити поєдинки за трете і четверте місця, а потім провести поєдинки за перше і друге місця.

1.7. Вказаний порядок зберігається при проведенні командних змагань за коловим принципом.

 

ІІ. Процедура упорядкування пар

1. У підгрупах, серед яких розподіляються борці на початку змагань, повинно бути не більше шести спортсменів.

2. Для упорядкування пар першого кола відмічаються числа по кількості учасників у вигляді двох стовпчиків: перший номер – у лівому стовпчики зверху, другий – у правому зверху, а під ним пишуться послідовно порядкові номери – 3, 4, 5 тощо у кількості рівній половині усіх учасників; продовження переноситься у лівий стовпчик по порядку знизу вгору.

При непарній кількості учасників у підгрупі після останнього номеру додається нуль (щоб одержати парну кількість учасників).

Номери, що опинилися один проти одного, зустрічаються між собою.

3. Для складання пар другого і наступних кіл робиться переміщення номерів:

перший номер залишається на місці, а інші номери переставляються проти годинникової стрілки в кожному наступному колі на одне місце.

4. У кожному колі у підгрупі з непарною кількістю учасників один борець вільний (зустрічається з 0).

 

 

Таблиця №5

Таблиця складання пар по коловій системі

Кількість у підгрупі

Кола

1 

2

3

4

5

3

1-2

0-3 .

1-3

2-0

1-0

3-2

 

 

4

1-2

4-3

1-3

2-4

1-4

3-2

 

 

5

1-2

0-3

5-4

1-3

2-4

0-5

1-4

3-5

2-0

1-5

4-0

3-2

1-0

5-2

4-3

6

1-2

6-3

5-4

1-3

2-4

6-5

1-4

3-5

2-6

1-5

4-6

3-2

1-6

5-2

4-3

 

ІІІ. Визначення місць учасників 

1. У особистих змаганнях борець, що одержав найбільшу суму класифікаційних очок в результаті усіх проведених ним зустрічей у підгрупі (півфіналі, фіналі), посідає перше місце у групі учасників цього етапу змагань. Наступні місця розподіляються у відповідності до зменшення суми одержаних учасниками класифікаційних очок.

2. У разі, якщо у двох учасників однакова кількість очок, краще місце посідає переможець взаємної зустрічі.

3. Якщо кілька борців мають рівну суму очок, місця між ними розподіляються за більшою кількістю перемог у взаємних зустрічах.

4. За однакової суми очок та рівній кількості перемог у взаємних зустрічах краще місце визначається послідовно за:

а) більшою кількістю класифікаційних очок у взаємних зустрічах між ними;

б) якістю перемог і поразок у взаємних зустрічах; при цьому перевага послідовно віддається учаснику, який має:

• більшу кількість чистих перемог 4:0;

• менший час, витрачений на ці перемоги;

• більшу кількість перемог 4:0 з часом 0.00 через зняття суперника до поєдинку у зв'язку з його неявкою або зняттям лікарем, не зараховуються як чисті перемоги;

• більшу кількість перемог з перевагою 3,5:0;

• менший час, витрачений на ці перемоги;

• більшу кількість перемог з перевагою 3.5:0.5:

• більшу кількість перемог за балами 3:0;

• більшу кількість перемог за балами 3:1;

• більшу кількість технічних перемог 3:0;

• більшу кількість технічних перемог 3:1;

• більшу кількість технічних перемог 2:0;

• більшу кількість перемог при знятті суперника 2:0;

• менший час витрачений на ці перемоги, а потім тому, що є послідовно;

• більшу кількість класифікаційних очок у своїх поразках;

• меншу кількість чистих поразок 0:4;

• більшу кількість часу боротьби у цих поєдинках.

в) більшу суму і кращу якості технічних балів, набраних борцями в усіх взаємних поєдинках;

г) кількість перемог в усіх зустрічах у підгрупі (у півфіналі або фіналі), якості перемог і поразок відповідно з п."б" цієї статті;

Примітка: Якщо згадану групу борців, користуючись одним з пунктів, вдається розбити на підгрупи, то місця між борцями всередині кожної підгрупи розподіляються знову послідовним застосуванням положень пп. З 4.

д) якщо серед борців на підставі зазначених пунктів не вдається виявити кращого, то при необхідності вивести одного (або двох учасників) до наступного ступеню змагань, застосовують жереб. В іншому випадку борці ділять зайняті місця порівну.

5. Учасники, що не увійшли до фінальної або напівфінальної групи (або до іншого проміжного ступеню змагань), закінчують змагання і ділять між собою відповідні місця:

а) якщо учасників було розділено на дві підгрупи, то ті, хто посів 3-є місце в обох підгрупах, ділять між собою 5-е і 6-е місця; ті, хто посів у підгрупах 4-місце, ділять між собою 7-е і 8-е місця тощо;

б) якщо учасників було розділено на 4 підгрупи, то ті, хто посів 3-є місце і увійшов до півфіналу, ділять між собою 9-12-е місця; ті, хто посів в підгрупах 4-е місце, ділять між собою 13-16-е місця тощо

Аналогічним способом розподіляються місця при розподілі на 8 і 16 підгруп.

6. Якщо при розподілі на підгрупи в одній з них буде на одного учасника більше, то борець, що посів в цій підгрупі останнє місце, отримує останнє місце у ваговій категорії.

7. Якщо учасник вибув із змагань через хворобу, беручи участь хоча б у одному з поєдинків у підгрупі, півфіналі, фіналі, йому присуджують місце, вважаючи, що в усіх пропущених ним поєдинках він отримав поразку, а його суперник - перемогу 4:0 з часом 0.00 (не зараховуючи як чисту перемогу).

Якщо учасник, знятий лікарем перед першим поєдинком у змаганнях, місце йому не присуджується.

8. Учаснику, який був знятий зі змагань рішенням головного судді, місце не визначається, а результат його поєдинків в тому ступеню, в якому він знятий, в підгрупі, півфіналі, фіналі - анулюється.

9. Якщо у будь-якій ваговій категорії є тільки один борець, першість в цій вазі вважається не розіграною.

 

Додаток 2.2

Таблиця №6

Протокол ходу змагань з самбо (бойового самбо)

__________________________________________________________________________

„____”_______________ р.                                                                                м. _______________

Вага __________

Півфінал "А"

№ п/п 

П.І.Б. 

Команда 

1 

2 

3 

4 

0 

М 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінал

№ п/п 

П.І.Б. 

Команда 

1 

2 

3 

4 

0 

М 

1

 

 

Х

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Х

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Х

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Х

 

 

Півфінал "В"

№ п/п 

П.І.Б. 

Команда 

1 

2 

3 

4 

0 

М 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя _________________                Головний секретар________________

 

 

Додаток 3.1.

Система з вибуванням після двох поразок 

І. Порядок проведення змагань 

1. При жеребкуванні усі учасники кожної вагової категорії одержують порядкові номери, згідно з якими вони поділяються на дві групи:

- група "А" - борці з непарними номерами (1, 3, 5...);

- група "В" - борці з парними номерами (2, 4, 6...).

У групі "А" може бути на одного учасника більше.

2. Учасник, що отримав дві поразки у попередній частині змагань в групі, вибуває зі змагань. Змагання з вибуванням продовжуються доти, поки у кожній групі не залишиться три учасники, що утворюють групові фінали "А" і "В".

3. Групові фінали проводяться за коловим принципом. У них враховуються результати взаємних зустрічей, цю відбулися і проводяться усі взаємні зустрічі, що недостають. За результатами усіх взаємних зустрічей визначаються місця трьох кращих борців у кожній групі: А1, А2, АЗ і В1, В2, ВЗ.

4. Фінальні поєдинки можна проводити двома способами:

а) стиковим:

А1 - В1 за 1 місце

А2 - ВЗ за 3 місце

АЗ - ВЗ за 5 місце

б) перехресно-стиковим:

А1 - В1 за 1 місце

А2 - В2 за 3 місце

АЗ - В2 за 3 місце

 

5. Якщо після чергового кола у групі залишилось 2 учасники, то вони посідають у групі 1-е і 2-е місце за результатами зустрічі між ними, а 3-місце посідає кращий з числа тих, хто вибув в цій групі в останньому колі.

Якщо після чергового кола у групі залишився 1 учасник, то він посідає у групі 1 місце, а 2 і 3 місця посідають два кращих з числа тих, хто вибув в цій групі у останньому колі за результатом зустрічі між ними, що повинна бути проведена, якщо такої не було.

Якщо після чергового кола у групі вибули усі учасники, то груповий фінал складають 3 кращих борця, що вибули у останньому колі.

ІІ. Порядок складання пар 

1. Складання пар починається зі складання списку учасників кола. Список учасників першого кола - це список групи у порядку збільшення номерів учасників по ходу змагань в попередніх колах. Крім цього, учасник, що був у цьому колі вільним (при непарному числі учасників кола), переміщується на початок списку кола, і складання пар наступних кіл буде починатися з нього доти, поки наступний вільний учасник не стане в чергу на початку списку кола.

2. Учасник, визначений вільним у цьому колі, виходить у наступне коло без поєдинку. Черговість призначення вільного - знизу вгору за списком учасників цього кола, починаючи з останнього учасника.

3. Складаючи пари чергового кола "верхній" у списку кола зустрічається з ближнім "нижчим", з яким він ще не зустрічався.

Наприклад, для 5 учасників у групі А список 1-го кола буде: "1, 3, 5, 7, 9" і склад пар 1-го кола: 1-3, 5-7, 9-понад. Список 2-го кола буде: "9, 1, 3, 5, 7" і склад пар 2-го кола: 9-1, 3-5, 7-понад. Якщо у 2-му колі учасник "3" вибув, то список 2-го кола буде: "7, 9,1, 5" тощо

4. Якщо в останній парі виявляються учасники, що вже зустрічалися між собою, то до цієї пари додається ще одна, передостання пара, і з цих 4-х учасників складається дві нових пари.

При цьому "верхньому" ставлять у пару почергово усіх "нижніх", з якими він ще не зустрічався, доки в другій парі не визначаться учасники, що раніше не зустрічалися між собою.

Якщо мета не досягається, додається ще одна пара. Тоді з 6 учасників за тим же принципом, складаються три нових пари тощо

5. Якщо послідовним застосуванням п.4 мети не досягнуто, то у даному колі необхідно призначити другого, вільного учасника, наступного у черзі.

Після цього кола складають по-новому (із застосуванням, у разі необхідності п.4) тощо

6. Порушена черговість "вільних" поновлюється в наступному колі, а учасник, призначений вільним по п.5, вважається таким, що використав своє право бути вільним у черговий раз.

7. У наступних колах попередньої частини змагань можливі випадки, коли учасник призначається вільним другий раз підряд або вільними є два учасники.

У будь-якому випадку число пар у колі повинно бути максимальним.

 

ІІІ. Визначення місць учасників

1. Місця з 1-го по 6-е визначаються за результатами фінальних поєдинків.

2. При визначенні місць учасників, що не попали до фіналу, кращим вважається учасник, який має послідовно:

• більше число кіл до вибуття (в тому числі коло, коли борець був вільний);

• більшу суму класифікаційних очок за усі поєдинки у групі;

• більшу кількість перемог у взаємних зустрічах, якщо усі вони відбулися, і краща якість перемог і поразок (Додаток 2.1, розділ ІІІ, пп. 3,4, а, б, в);

• більшу кількість перемог та кращу якість перемог і поразок в усіх поєдинках у групі. Учасники, що мають на цьому етапі рівні показники, ділять відповідні місця.

3. Кращим з числа вибувших в останньому колі у групі вважається учасник, який має:

• більшу кількість класифікаційних очок за усі поєдинки у групі;

• перемогу у взаємній зустрічі, яка проводиться, якщо її не було.

4. При визначенні місць у груповому фіналі кращим вважається учасник, що має:

• більшу кількість класифікаційних очок за усі поєдинки у груповому фіналі;

• більшу кількість перемог та кращу якість перемог і поразок у груповому фіналі;

• менше часу, витраченого на чисті перемоги;

• більшу кількість і кращу якість технічних балів у поєдинках групового фіналу;

• меншу кількість попереджень у поєдинках групового фіналу;

• більшу кількість класифікаційних очок, набраних за усі змагання;

• менше часу, витраченого на чисті перемоги в усіх зустрічах.

При цьому, якщо показник, за яким порівнюються борці, в усіх трьох борців мають різне значення, то усі три місця визначаються за цим показником. Якщо за цим показником може бути визначено тільки кращий (або гірший) борець, то двом іншим борцям, що мають рівне значення цього показника, місця у груповому фіналі визначаються за результатами їх взаємної зустрічі.

Якщо у трьох борців усі показники однакові, кращий у груповому фіналі визначається жеребкуванням.

5. Якщо борця знято зі змагань лікарем, він посідає місце у відповідності до кола вибуття і тим результатом, який він мав на момент зняття. Якщо при цьому борець вийшов у груповий фінал, він включається до складу пар, йому зараховуються у залишених поєдинках поразку 0:4 з часом 0.00 і визначається місце відповідно до цього результату.

6. Якщо борця знято зі змагань рішенням головного судді (неявка, грубе порушення Правил), місце йому не визначається.

У разі, якщо це мало місце у фінальній частині змагань, його суперникам присуджується перемога 4:0 з часом 0.00 і вони посідають місця у фіналі згідно з цими результатами. Учасники, що не увійшли до фінальної частини змагань, підіймаються на одне місце вище.

 

 

 

 

 

Додаток 3.2

Таблиця №7

ПРОТОКОЛ

ходу змагань з самбо (бойового самбо)

„____”_______________ р.                                                       м. _______________

 

Вагова категорія ____________

П.І.Б.

К-да розряд

Зустрічі по колам 

Коло вибуття 

Клас очки 

Місце 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

••• 

п\ф 

ф 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя _________________                Головний секретар________________

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.1

СИСТЕМА 3 РОЗПОДІЛОМ СПОРТСМЕНІВ НА ГРУПИ, 3 ВИБУВАННЯМ

І УТІШНИМИ ЗУСТРІЧАМИ 

 

І. Порядок проведення змагань 

1. Усі учасники за жеребкуванням розподіляються на дві групи: А (непарні) і В (парні). Порядковий номер кожного борця визначається за жеребом безпосередньо на зважуванні або після його закінчення і зберігається за ним на весь час змагань.

2. У групах А і В учасники, що отримували перемоги у попередніх зустрічах, виходять у наступне коло змагань. Це продовжується доти, поки не визначаться два фіналісти (сильніші в групах А 1; В 1).

3. Серед учасників, які програли двом сильнішим, проводяться втішні зустрічі за схемою (Додаток 4.2.) для визначення наступних місць у групах (А2, АЗ та В2, ВЗ).

4. Другий варіант проведення втішних зустрічей проводиться за схемою (Додаток 4.3), згідно з якою у них беруть участь борці, що програли чотирьом напівфіналістам та програли напівфінали.

5. За умови великої кількості учасників, втішні зустрічі можуть не проводитись (за "олімпійською" системою).

6. Варіант проведення втішних зустрічей - за пп. 3, 4 або 5 - повинен бути визначений у Положенні про змагання.

7. У фінальній частині змагань проводяться зустрічі за 1-е місце, а також за 3-є і 5-е місця. Зустрічі за 3-є або 5-е місця не проводяться, якщо це обумовлено Положенням про змагання.

ІІ. Порядок упорядкування пар і визначення місць 

1. Пари першого кола проведення та усіх наступних кіл попередньої частини змагань складаються у відповідності до схеми Додатків 4.2 і 4.3.

2. При проведенні втішних зустрічей за п.3 розділу І той хто програв сильнішому у першому колі зустрічається з тим, хто програв сильнішому в другому колі. Потім переможець цієї зустрічі бореться з тим, хто програв сильнішому у третьому колі тощо У фіналі переможці втішних зустрічей (А2 і В2) борються за 3-є місце ті, хто програв останню втішну зустріч (АЗ і ВЗ) - за 5-е місце.

3. При проведенні втішних зустрічей по п. 4 розділ 1, програвши ті, хто програв півфіналістам в першому колі, зустрічаються з тими, хто програв також їм у другому колі. Переможці цих зустрічей зустрічаються з програвшими цим же півфіналістам у третьому колі тощо Переможці цих зустрічей, що виступають в одній групі, розігрують право провести зустріч з півфіналістом другої групи, що програв. Переможці цих зустрічей (А2 і В2) у фіналі зустрічаються за 3-місце. Ті, хто програв останню втішну зустріч (АЗ і ВЗ) - за 5-е місце.

4. У фіналі за 1-е місце зустрічаються борці, що не програли жодної зустрічі у своїй групі (А1 і В1).

5. Слідом за борцями, яким визначено 5-6 місця (АЗ і ВЗ), 7-8 місця посіли борці, що програли передостанню утішну зустріч тощо

6. Після цього визначаються місця борців, які не попали до втішних груп, згідно з тим, в якому колі вони закінчили змагання. Ті, хто вибув в одному колі, ділять між собою відповідні місця.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЗМАГАНЬ 

1. Олімпійський спосіб проведення фінальної частини для 4-х учасників. До фіналу виходять борці, що посіли 1-е і 2-е місця в групах А і В:

А1, А2 і В1, В2.

Вони складають півфінальні пари за наступною схемою:

 

Переможець у фінальній зустрічі посідає 1-е місце, переможений - 2-е місце.

Ті, хто програв в півфіналах посідають два 3-х місця.

3-є і 4-е місця можуть бути розіграні, якщо це передбачено Положенням.

2. Олімпійський спосіб проведення фінальної частини для 8 учасників. До фіналу виходять борці, що посіли 1-е і 2-е місця в групах А.В.Сі Д:

А1, А2; В1, В2; С1, С2; Д1, Д2.

Вони складають чвертьфінальні пари за наступною схемою;

 

 

Переможець у фінальній зустрічі посідає 1-е місце, переможений - 2-е місце. Переможені у півфіналах посідають два 3-х місця.

3-є і 4-е місця можуть бути розіграні, якщо це передбачено Положенням.

3. Стиковий спосіб проведення фінальної частини для 6 учасників. До фіналу виходять борці, які посіли 1-3 місця в групах А й В: А1, А2, АЗ і В1, В2, ВЗ.

Вони складають фінальні пари за наступною схемою:

А1 -В1 за 1-е місце,

А2 - В2 за 3-є місце,

АЗ - ВЗ за 5-е місце.

Переможці фінальних пар посідають, відповідно, 1-е, 3-є і 5-е місця, а переможені - 2-е, 4-е, і 6-е місця.

4. Перехресно-стиковий спосіб проведення фіналу для 6 учасників. До фіналу виходять борці, що посіли І-3-е місця в групах А і В:

А1, А2, АЗ і В1, В2, ВЗ.

Вони складають фінальні пари за наступною схемою:

А1 -В1 за 1-е місце,

А2 - ВЗ за 3-є місце,

АЗ - В2 за 3-є місце. Переможці фінальних пар посідають, відповідно, 1-е і два 3-х місця, а переможені - 2-е і два 5-х місця.

3-4-е місця можуть бути розіграні, якщо це передбачено Положенням.

 

 

 

 

 

 

Додаток 6.1

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ПЕРШОСТІ 

І. Особисто-командні змагання 

1. У особисто-командній першості командні місця визначаються в залежності від особистих результатів учасників, що входять до залікового складу команд. Якщо в Положенні не обумовлено інше, команда повинна мати по одному заліковому учаснику в кожній ваговій категорії.

2. Командні місця в особисто-командних змаганнях визначаються одним з двох способів:

а) за більшою сумою очок, нарахованих заліковим учасникам за принципом: краще місце - більше очок;

б) за меншою сумою штрафних очок, нарахованих усім заліковим учасникам з урахуванням ними місця, що вони посіли за принципом: 1 -е місце - І очко, 2-е місце - 2 очка тощо, при цьому за кожного невиставленого учасника команді нараховується додатково кількість штрафних очок, рівна кількість учасників в тій категорії, в якій його не виставлено (або у самій чисельній ваговій категорії, що обумовлено у Положенні), плюс одне штрафне очко.

3. При рівності очок у двох або декількох команд перевагу надається команді, залікові учасники якої мають послідовно:

а) більшу кількість перших, других тощо місць;

б) більшу кількість учасників у вагових категоріях, в яких заліковими учасниками зайняті перші місця; більша кількість перемог цих залікових учасників;

в) краща якість цих перемог і поразок; більша кількість учасників в тих вагових категоріях, в яких залікові учасники посіли другі місця тощо

Якщо у ваговій категорії зважився тільки один борець, він дає команді очки, що відповідають першому місцю.

4. Результати командної першості вносяться до протоколу (Додаток 6.2.)

 

ІІ. Командні змагання

1. Командні змагання можуть проводитись за будь-якою системою, що застосовується для особистих змагань. Система та спосіб проведення змагань, кількість учасників команди, вагові категорії, в яких вони повинні бути заявлені, а також можливість заміни учасників команди в ході змагань визначаються Положенням.

2. Мінімальний склад команди в кожній зустрічі повинен бути більше половини повного складу. Учаснику, який заявлений на зустріч і не з’явився на представлення команди, зараховується неявка і він знімається зі змагань.

3. У командних зустрічах (Додаток 6.3) за перемогу учасника у кожній парі команда отримує 1 очко, за поразку або відсутність учасника - 0 очок. За невиставленого учасника або його неявку на зустріч, його супернику зараховується перемога 4:0 з часом 0.00.

Команда, що набрала більшу кількість очок, вважається переможцем в даних змаганнях.

В разі рівної кількості очок перевага надається команді, яка має:

а) більшу суму класифікаційних очок, одержаних учасниками команди в усіх поєдинках даної зустрічі;

б) більша кількість перемог 4:0, в тому числі з часом 0.00;

в) менший час витрачений на ці перемоги і далі згідно з додатком 2.1, розділ ІІІ, п. 46.

При рівності показників перевага надається команді, що має більшу суму технічних балів, набраних усіма учасниками в проведених поєдинках. Далі - у відповідності до статті 28, п. 2. Якщо ці показники командної зустрічі рівні, переможцем вважається команда, що виграла поєдинок у самій важкій ваговій категорії.

4. Виграш командної зустрічі в цілому дає команді 1 очко, поразка - 0 очка.

5. У змаганнях, що проводяться за коловим способом (Додаток 2), при визначенні місць командам у підгрупах, півфіналі і фіналі послідовно враховуються:

а) кількість очок за виграні командні зустрічі;

6) результати взаємних зустрічей:

• кількість командних перемог у взаємних зустрічах;

• кількість поєдинків, виграних у цих зустрічах;

• сума класифікаційних очок, одержаних учасниками в цих поєдинках тощо згідно з п.З.

У подальшому перевага надається команді, що має більшу кількість поєдинків, виграних її учасниками в усіх командних поєдинках у підгрупі, півфіналі або фіналі, тощо в порядку вказаному вище.

Підсумкові місця між командами, що посіли однакові місця у підгрупах (півфіналах), але не увійшли до півфіналу (фінал), розподіляються:

а) за кількістю командних перемог у підгрупі (півфіналі);

б) за кількістю виграних поєдинків в усіх командних зустрічах у підгрупі (півфіналі);

в) за сумою класифікаційних очок, набраних учасниками у цих поєдинках, тощо за п.3.

У разі вибування зі змагань команди, яка провела не менше 50% зустрічей у підгрупі, півфіналі та фіналі, посідає місце, виходячи з результатів цих зустрічей.

При цьому вважається, що у пропущених зустрічах команда програла заявленому складу суперників усі зустрічі 0:4 з часом 0.00.

6. У командних змаганнях, що проводяться за системою з вибуванням після двох поразок, використовуються основні положення додатку 3.1.

У командних змаганнях, що проводяться за системою з вибуванням і втішними зустрічами використовуються основні положення додатку 4.1.

7. Командам, склад яких менше визначеного Положенням через зняття учасників лікарем, місце визначається за досягнутим на момент зняття учасника команди результатом.

Місце команді не визначається, якщо ця ситуація виникла через неявку учасників на зважування або у разі їх зняття зі змагань головним суддею за порушення Правил.

 

Додаток 6.2

ПРОТОКОЛ

результатів командної першості з самбо (бойового самбо)

„____”_______________ р.                                                       м. _______________

 

Місце 

Команда 

Сума 

Очко за ваговими категоріями 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя _________________                Головний секретар________________

 

 

Додаток 6.3

ПРОТОКОЛ

командної зустрічі з самбо (бойового самбо)

„____”_______________ р.                                                       м. _______________

Команда __________

 

Ваг. кат.

Прізвище, ім'я

Бали

Очко

Результат, час

Очко

Бали

Прізвище, ім'я

48

 

 

1

4:0

2.55

0

 

 

52

 

 

1

3:1

5.00

0

 

 

56

 

 

0

0:3

5.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+100

 

 

0

0:2

5.00

1

 

 

Загальний результат зустрічі _____________ на користь

команди _________________________________________________

Керівник килиму ______________                                        Головний суддя _____________

Арбітр _______________________                                       Головний секретар ___________

Боковий суддя __________________

 

Додаток 7

ЗАЯВКА

від організації _____________________ на участь

у змаганнях з самбо (бойового самбо)

з __________ по __________________ р.                                         в м. _________________

 

П.І.Б. 

Рік нар. 

Розряд 

Ваг. 

кат. 

Організація, місто 

Місце роботи, навчання 

П.І.Б. тренера 

Кращий результат 

Віза лікаря, печат­ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього допущено до участі у змаганнях спортсменів _____________________________

 

Керівник організації __________________                                  Лікар _____________

Тренер команди ____________________                                     Представник _______________

 

 

Додаток 8

ПРОТОКОЛ

зважування і жеребкування учасників змагань з самбо (бойового самбо)

_________________________________________________________

„____”_______________ р.                                                       м. _______________

4

Вага ____________

 

№№ пп 

№№ жереб. 

№№ учасника 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Організація, місто 

Розряд, звання 

Рік нар. 

Прим. 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя __________________

Головний секретар __________________                                                       Лікар _____________

Суддя ______________________

 

 

Додаток 9

ПРОТОКОЛ 

поєдинків з самбо (бойового самбо) 

„____”_______________ р.                                                                м. _______________ 

Килим ______________                      Коло _______________                   Вага ________________ кг.

 

№ п/п 

Пояс 

Прізвище, ім’я 

Команда 

Розряд, звання 

Оцінка по хв. 

Сума балів 

Рез. поєдинку 

Час поєдинку 

Судді 

1-2 

3-4

5-6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник килиму Арбітр Боковий

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник килиму Арбітр Боковий

 

 

Головний суддя __________________                                                 Головний секретар __________________

Керівник килиму _____________                                                         Технічний секретар __________________

 

Додаток 10

СХЕМА ЗВІТУ ГОЛОВНОГО СУДДІ ЗМАГАНЬ 

 

1. Організація змагань:

а) найменування змагань;

6) термін проведення змагань;

в) місто і місце проведення змагань;

г) спортивна організація, якій було доручено підготовку до проведення змагань;

д) склад головної суддівської колегії змагань;

е) порядок проведення змагань, який був визначений, як витриманий, причини змін;

ж) оцінка організації змагань (прийом учасників, місця проведення змагань, харчування і т.п.);

з) висновки і пропозиції з організації змагань на майбутнє.

2. Пропаганда змагань: 

а) зміст і оцінка агітаційної роботи, проведеної у зв'язку зі змаганнями (афіші, висвітлення ходу змагань у місцевих газетах і по радіо, інформація для глядачів під час проведення змагань тощо);

б) кількість глядачів, присутніх на змаганнях.

3. Учасники змагань (дані мандатної комісії): 

а) скільки учасників допущено,

б) скільки фактично виступало, в т.ч. у вагових категоріях і від кожної спортивної організації;

в) розрядна кваліфікація (ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1-й, 2-й, 3-й розряди);

г) знято рішенням головного судді зі змагань, в т.ч. через неявки та за висновком лікаря, з інших причин.

4. Спортивна оцінка змагань: 

а) висновок щодо підготовленості учасників до змагань; навести характеристику фізичної, тактичної підготовленості учасників (команд);

6) скільки учасників виконали розрядні нормативи з урахуванням перемог на даних змаганнях.

5. Суддівство: 

а) особистий склад суддівської колегії (з вказівкою суддівської категорії кожного судді і виконання ними обов'язків);

б) оцінка суддівства в цілому і кожному судді окремо, вказати кращих суддів;

в) кількість і оцінка поданих протестів, із них задоволено і відхилено;

г) конкретні пропозиції по зміні й уточненню Правил, системи і способів проведення змагань тощо.

6. До звіту необхідно додати:

а) положення про змагання;

б) заявки команд на участь;

в) матеріали мандатної комісії і анкети учасників;

г) протоколи зважування;

д) протоколи про хід змагань (у двох екземплярах);

е) протоколи поєдинків і командних зустрічей;

є) протоколи усіх засідань суддівської колеги;

ж) протести і рішення по ним;

й) акт прийому місць змагань;

к) звіт лікаря змагань.

 

 

 

 

 

Додаток 11

ЗВІТ

про медичне обслуговування змагань

 

1. Вид спорту - боротьба самбо.

2. Найменування змагання _____________________________________________________

3. Кількість днів _______ з ___________ по ___________ року

4. Місце проведення __________________________________________________________

5. Прізвище, ім’я, по-батькові, категорія головного лікаря __________________________

6. Метеорологічні та санітарно-гігієнічні умови проведення змагань__________________

________________________________________________________________________________

7. Кількість учасників ______ у т.ч. чоловіків ____жінок _____.

8. Результати перевірки медичної документації____________________________________

9. Коротка характеристика місць змагання, розташування і харчування учасників ______ ________________________________________________________________________________

10. Організація медичної служби на місцях проведення змагань і розміщення учасників (наявність медпунктів, транспортних засобів)_________________________________________

11. Захворювання і травматизм (причини, характер, надана допомога) ______________

12. Кількість учасників, знятих зі змагань (особисто) і причини _____________________

13. Недоліки в проведенні змагань ______________________________________________

14. Внесення лікарем пропозицій, виконання їх суддівською колегією, представниками команд.

15. Прізвище, ім’я, по-батькові, спеціальність, категорійність, місце роботи медичного персоналу, що обслуговує змагання _________________________________________________

 

Підпис головного лікаря змагань _______________.

"___"________________року.

 

 

 

Додаток 12

АКТ

прийому місця проведення змагань з самбо (бойового самбо)

"___"__________ р.                                                                                      м. ________

 

Даний акт складено головним суддею, представником спортивної споруди і лікарем у тому, що обладнання місць змагань відповідає (не відповідає) вимогам Правил змагань з самбо.

Пояснення _____________________________________

Адреса місця змагань__________________________

Головний суддя ________________________

Представник спортивної споруди ____________________

Лікар __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ 

суддів і обслуговуючого персоналу для проведення змагань з самбо (бойового самбо)

(в одному приміщенні)

 

Найменування посадової особи

Розрахунок суддів по кількості

на 1 килим

на 2 килими

на 3 килими

на 4 килими

Судді: 

Головний суддя

1

1

1

1

Заступник гол. судді

1

2

3

Керівник килиму

2

3

5

6

Головний секретар

1

1

1

1

Заступник гол. секретаря

1

1

1

1

Секретар

1

3

4 .

Технічні секретарі

1

2

3

4

Хронометристи

2

3

4

5

Арбітр

4

8

12

16

Боковий суддя

4

8

12

16

Суддя при учасниках

1

2

3

4

Інформатор

1

2

3

4

Коментатор

1

1

2

2

Обслуговуючий персонал: 

Лікар

1

1

2

3

Медсестра

1

2

2

 

Комендант

1

1

1

1

Художник

1

1

2

2

Друкарка

1

2

3

4

Представник організації, що проводить змагання

2

2

2

2

Усього:

26

43

64

82

Примітка:   В разі, якщо змагання проводяться більше 3-х годин, необхідні додатково 1 арбітр і 2 бокових судді на кожний килим

 

 

 

 

Додаток 14

ПРОТОКОЛ 

особистих результатів 

„____”_______________ р.                                                                м. _______________ 

Вага ________________ кг.

 

№ п/п 

П.І.Б.

Рік

нар.

Організація, місто

Роз­ряд

П.І.Б. тренера

Місце, яке посів учасник

Кількість очок

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Номер порядковий - наскрізний для всіх учасників змагань

 

Головний суддя __________________                                                 Головний секретар __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15

ЖЕСТИ СУДДІВ

А - арбітра, Б - бокового судді, К - керівника килиму

№№ п/п

Жест

Хто приймає

Опис жесту

1

Представлення учасників

А

Стоїть обличчям до суддівського столу і симетрично по відношенню до борців. Представляючи учасника протягує у його напрямку пряму руку з рукавом сорочки відповідного кольору. Потім одночасно піднімає на рівень плеч прямі руки (ребром долонею вниз), кожну в направленні відповідного борця. Зводить руки на рівні плеч, вказуючи на середину килиму і підходячи до цього місця одночасно з борцями.

2

Початок боротьби

А

Починаючи поєдинок (або відновлення його з центру) подає сигнал свистком. Одночасно енергійно проводить зверху вниз зігнутій у лікті рукою між борцями над центром килиму (до горизонтального положення передпліччя). Після цього робить крок назад і обирає місце, зручне для спостереження за діями борців.

3

Чиста перемога

А,Б,Р

Піднімає пряму руку з рукавом відповідного кольору вгору, відкритою долонею вперед.

4

Чотири бали

А,Б,Р

Піднімає угору зігнуту в лікті руку з рукавом відповідного кольору, показуючи чотири пальці (великий палець притиснутий до долоні) і повертаючи долоню вліво і вправо.

5

Два бали

А,Б,Р

Піднімає вгору зігнуту в лікті руку з рукавом відповідного кольору, показуючи великий і вказівні пальці.

6

Один бал

А,Б,К

Піднімає угору зігнуту у лікті руку з рукавом відповідного кольору, показуючи один великий палець.

7

Активність

А,Б,К

Піднімає уверх зігнуті у лікті руку з рукавом відповідного кольору. Стиснута у кулак долонь розвернута вперед.

8

Утримання

А

На момент початку утримки одночасно зі словами "Рахувати утримання" - простягає вперед руку відкритою долонею вниз. Рукав сорочки відповідає кольору поясу борця, що проводить утримку. Якщо утримку проведено повністю (після слів "Утримка зарахована") або утримуючий борець вийшов із затримки (після слів "Вийшов!"), арбітр опускає руку і відповідним жестом показує оцінку прийому.

9

Больовий прийом

А

На момент початку больового прийому одночасно зі словами: "Рахую час больового! "- випростовує вперед руку, стиснувши долоню в кулак. Нарукавник відповідає кольору поясу борця, що проводить прийом.

10

Прийом не рахувати

А,Б

Робить 2-3 рухи рукою (відкритою долонею до низу) у горизонтальній площині.

11

Положення "поза килимом"

А,Б

 

Піднімає у бік до рівня плеча пряму руку, ближчу до межі килиму. Після чого надає сигнал свистком і показує прямою рукою на середину килиму, з якого борці повинні поновити поєдинок.

12

Переведення борців з боротьби лежачи в стійку

А,Б

Дає сигнал свистком, після чого піднімає, згибаючи у ліктях, обидві руки відкритими долонями одну до одної. При цьому передпліччя повинно бути розташовано вертикально.

13

Заборонений прийом

А,Б

Піднімає руку на рівень грудей і захоплює кістю однієї руки зап’ястя іншої, після чого імітує порушення.

14

Зауваження

А

Стоючи обличчям до суддівського столу на серединні килиму, кладе руку з рукавом відповідного кольору на плече борця, який порушив Правила, а іншою рукою показує знак "зауваження" - великий і вказівний пальці з’єднані у кільце, інші - випрямлені.

15

Попередження

А

Стоючи обличчям до суддівського столу на середині килиму, кладе руку з рукавом відповідного кольору на плече борця, який порушив Правила, а іншою рукою показує оцінку відповідну попередженню.

16.

Зупинити час

А

Тримаючи передпліччя однієї руки на рівні власного обличчя горизонтально відкритою долонею до низу, приставляє знизу до середини цієї долоні пальці іншої відкритої долоні, розміщеної вертикально, ребром уперед.

17

Поєдинок закінчився

А,Р

Становить передпліччя косим хрестом. Обидві долоні ребром уперед.

18

Активізувати боротьбу

А

Крутить передпліччями зігнутих у ліктях рук перед грудьми.

19

Вимагаю уваги

Б

Піднімає вгору зігнуту у лікті руку відкритою долонею уперед і кистю руки робить 2-3 рухи у вертикальній площині.

20

Вимагаю попередження

А,Б,К

Однією рукою з рукавом відповідного кольору вказує на сторону килиму, яка закріплена за борцем, що порушив Правила, а іншою рукою показує оцінку відповідну попередженню.

21

Борці по місцях

А

Подає сигнал свистком, після чого показує випрямленими руками (відкритими долонями вниз) на кути килиму.

22

Об’явлення переможця

А

Стоїть на середині килиму обличчям до суддівському столу, взявши борців за зап'ястя (колір рукава сорочки арбітру відповідає кольору поясу борця). Коли керівник килиму об’являє переможця, арбітр піднімає його руку. Потім арбітр і борці роблять поворот кругом і арбітр знову піднімає руку переможця (колір рукава сорочки відповідає кольору поясу борця). Після цього борці обмінюються потисненням рук і залишають килим.

23

Об’явлення про зняття обох борців

А

Вихідне положення таке саме. Коли керівник килиму об’являє результат поєдинку, арбітр держить борців за руки і не піднімає їх. Інше також, як і при об’явленні переможця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

3

Стаття 1.

Характер змагань

 

3

Стаття 2.

Системи проведення змагань

 

3

 

 

 

 

Розділ 2. 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

3

Стаття 3.

Вікові групи учасників

 

3

Стаття 4.

Вагові категорії учасників змагань

 

4

Стаття 5.

Допуск учасників до змагань

 

4

Стаття 6.

Зважування учасників

 

4

Стаття 7.

Обов’язки і права учасників змагань

 

5

Стаття 8.

Костюм учасників

 

6

Стаття 9.

Представники, тренери і капітани команд

 

6

 

 

 

 

Розділ 3. 

СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ 

 

7

Стаття 10.

Склад суддівської колегії

 

7

Стаття 11.

Головний суддя

 

7

Стаття 12.

Головний секретар

 

8

Стаття 13.

Керівник килиму

 

8

Стаття 14.

Арбітр

 

9

Стаття 15.

Боковий суддя

 

10

Стаття 16.

Суддя-хронометрист

 

10

Стаття 17.

Технічний секретар, суддя-інформатор, суддя-коментатор

 

11

Стаття 18.

Суддя при учасниках

 

11

Стаття 19.

Лікар змагань

 

12

Стаття 20.

Комендант змагань

 

12

 

 

 

 

Розділ 4.

ПРАВИЛА СУДДІВСТВА

 

12

Стаття 21.

Зміст самбо (бойового самбо)

 

12

Стаття 22.

Початок і кінець поєдинку

 

14

Стаття 23.

Хід і тривалість поєдинку

 

14

Стаття 24.

Кількість поєдинків

 

15

Стаття 25.

Результат, оцінка поєдинку

 

15

Стаття 26.

Чиста перемога

 

16

Стаття 27.

Перемога з перевагою і за балами

 

16

Стаття 28.

Технічна перемога

 

17

Стаття 29.

Перемога за попередженнями

 

17

Стаття 30.

Зняття і дискваліфікація

 

17

Стаття 31.

Оцінка прийомів

 

18

Стаття 32.

Ухилення від боротьби

 

19

Стаття 33.

Боротьба поблизу межі килиму

 

19

Стаття 34.

Заборонені прийоми та дії

 

19

Стаття 35.

Зауваження та попередження

 

21

Стаття 36.

Визначення і оголошення результату поєдинку

 

21

Стаття 37.

Протести

 

22

 

 

 

 

Розділ 5.

ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ЗМАГАНЬ 

 

22

Стаття 38.

Килим

 

22

Стаття 39.

Інвентар для проведення змагань

 

23

Стаття 40.

Вимоги до місць проведення змагань

 

23

 

 

 

 

Розділ 6.

БОЙОВЕ САМБО

 

23

Стаття 41.

Оцінка прийомів

 

23

Стаття 42.

Дозволені технічні дії

 

24

Стаття 43.

Заборонені технічні дії

 

25

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

26